Vedle počtu zbrojních průkazů rostou i počty zbraní. V roce 2014 jich bylo v České republice celkem 752 387, v roce 2018 již 851 397. Zajímavostí je to, že v roce 2015 bylo v České republice 806 895 zbraní, další rok jejich počet celorepublikově klesl na 801 532. To se ale netýkalo Středočeského kraje; tam jejich počet naopak meziročně vzrostl. Ze 120 813 v roce 2015 na 122 286 v roce 2016.

Zbraň v Čechách může získat člověk, který dosáhl předepsaného věku, je způsobilý k právním úkonům, je zdravotně a odborně způsobilý, bezúhonný a spolehlivý. „Psychotesty tedy nejsou v současné době součástí podmínek pro získání zbrojního průkazu a neuvažuje se o nich ani v novém připravovaném zákonu o zbraních,“ podotkl Truxa.

Rostoucí zájem o zbrojní průkaz v době uprchlické krize zaznamenalo i sdružení Lex na ochranu práv majitelů zbraní. „Určitý zvýšený zájem v této době jsme zaznamenali. Často však šlo o lidi s povrchním zájmem, kteří vypadli u zkoušky odborné způsobilosti, která je poměrně obtížná,“ řekl David Karásek, mluvčí sdružení.

Zbrojní průkazy ve Středočeském kraji.

Statistika podle něj dost ošemetná záležitost, jakmile dojde na počty držitelů zbraní. Těch je dlouhodobě zhruba od roku 2003 asi 300 tisíc. „Počet nových držitelů, ne žadatelů, je obvykle kolem tří až čtyř tisíc za rok, což vyrovnává jiné tři až čtyři tisíce, které o zbrojní průkaz přijdou v důsledku stáří, úmrtí či třeba ztráty zájmu. Tedy i kdyby se počet žadatelů zvýšil na dvojnásobek, v celkovém počtu by to znamenalo nárůst o 1,3 procenta,“ doplnil mluvčí.

Občas se ale ve společnosti objeví diskuze, zda nejsou na místě psychotesty pro uchazeče o získání zbrojního průkazu. Podle Davida Karáska má plošné psychologické testování značné logistické potíže. Třeba i to, že na něj není dostatek psychologů.

„Podstatně lepším prostředkem je institut mimořádné zdravotní prohlídky. Ten umožňuje policii nařídit vyšetření držiteli zbraně, který vykazuje známky, že s ním něco není v pořádku. Tím se omezené kapacity psychologů zaměří na skutečně problémové případy a ty známky, že s dotyčným něco není v pořádku, jsou právě vodítkem pro zjišťování, co s ním není v pořádku,“ uvedl mluvčí společnosti Lex.

Základní principy českého zákona o zbraních jsou podle něj nastaveny správně a zajišťují jak práva držitelů zbraní, tak i základní bezpečnost společnosti. „Je to vidět i na tom, že připravovaný nový zákon o zbraních je sice oproti současnému značně modernizovaný, ale tyto základy zachovává,“ dodal David Karásek.

Počet držitelů zbrojních průkazů ve Středočeském kraji

rok počet
2014 43 052
2015 43 226
2016 44 201
2017 44 706
2018 44875

Žadatelé o zbrojní průkaz na území Středočeského kraje

Před získáním zbrojního průkazu je nutno absolvovat zkoušku odborné způsobilosti (počet zkoušek a přihlášených osob)

rok počet zkoušek počet přihlášených osob
2014  88 1 523
2015 135 2 590
2016 252 3 227
2017 161 2 146
2018  91 1 387

Počet zbraní ve Středočeském kraji a ČR celkem

rok počet zbraní ve Středočeském kraji počet zbraní ČR celkem
2014 114 278 752 387
2015 120 813 806 895
2016 122 286 801 532
2017 126 417 825 628
2018 130 515 851 397


Zdroj: Policie ČR