Zopakovala své dřívější vyjádření, že do odměňování úředníků, stejně jako třeba do výběrových řízení, ona jako zástupce volené samosprávy nemluví – a ani mluvit nesmí. A také to nedělá; k vnitřním záležitostem politici na krajské úrovni, kteří se řídí zákonem o krajích (stanovujícím jiná pravidla, než fungují na úrovni obcí), ani nemají přístup. Její slova na tiskové konferenci potvrdil ředitel krajského úřadu Jiří Holub. S tím, že výše platů a odměn je jeho záležitostí – a politici svůj vliv mohou uplatnit jediným způsobem: schválením objemu peněz, jejich celkového balíku, které budou na odměny zaměstnanců k dispozici.

Podle vedení úřadu vše v pořádku

„Platovou politiku mohou ovlivňovat pouze prostřednictvím rozpočtu,“ zdůraznil Holub. S tím, že schváleným ročním limitům on jako šéf úřadu vždy vyhověl; částku, která byla k dispozici, po dobu svého působení ve funkci ředitele nepřečerpal. Připomněl současně, že celková částka vyplácená na odměnách se v posledních letech výrazněji neliší.

A pokud se jedná o částky pro jednotlivé úředníky? To je podle Holubových slov výhradně jeho věc. „Jako ředitel krajského úřadu plním za zákona o krajích funkci statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům úřadu. Z titulu této funkce jsem tedy pouze já oprávněn přijmout konečné rozhodnutí ohledně přiznání odměn jednotlivým zaměstnancům, a to na základě doporučení a odůvodnění vedoucích odborů,“ uvádí Holub v prohlášení, které přečetl novinářům. Připomněl dále, že o tom, jaké peníze dostává konkrétní pracovník, se bez souhlasu tohoto člověka nemůže šířit.

Jde prý jen o volební humbuk

Hejtmanka Jermanová v pondělí prohlásila, že v minulosti udělala chyby, za něž se x-krát omluvila. Výslovně zmínila poskytování služebního auta manželovi či „kauzu záchranářka“. Kauzu odměn úředníků, jež se podle ní rozběhla v rámci kampaně před krajskými volbami, ale vnímá tak, že se nemá za co omlouvat – ani stydět. „Teď je mi vyčítáno něco, co nejsem schopna ovlivnit – a ani nesmím, zdůraznila.

Příjem vyšší než ministr vlády

Informace o výši odměn pravidelně vyplácených k platu skupince pracovníků Krajského úřadu Středočeského kraje rozvířily mediální i politickou scénu jak ve středních Čechách, tak na celostátní úrovni poté, co minulé pondělí web Seznam Zprávy zveřejnil odpovědi úřadu na své dotazy. Podle takzvané sto šestky, zákona o svobodném přístupu k informacím, se ptal na odměňování lidí z hejtmančina okolí. Například bývalého vedoucího tiskového oddělení Marka Rejmana nebo někdejšího zástupce ředitele pro finanční a územní správu Romana Šuberta, jenž dříve zastával i post vedoucího odboru kancelář hejtmanky. Oba – což bylo pro nezasvěcené překvapení – krajský úřad přednedávnem opustili. Rejman v červenci zveřejnil vysvětlení, že se rozhodl vyvodit osobní odpovědnost kvůli nezvládnuté komunikaci ve známé kauze „trestního oznámení na záchranářku“.

Z odpovědí, které úřad na dotazy Seznamu poskytl v anonymizované podobě, tedy bez konkrétních jmen, server odvodil, že někteří z úředníků měli i vyšší příjmy než hejtmanka; ba dokonce jeden i víc než ministři vlády. V tomto případě šlo o částku kolem 200 tisíc korun hrubého; hned několik dalších lidí pak prý mělo platy 150tisícové. Pomohly tomu mimořádné prémie, dosahující i vyšších desetitisíců – a leckdy vyplácené pravidelně. Měsíc co měsíc.

Holub již před týdnem uvedl, že vše bylo v pořádku a podle zákoníku práce. „Odměny jsou vždy udělované konkrétnímu zaměstnanci v souladu s objemem práce a zodpovědností s tím spojenou,“ konstatoval. A jestliže hejtmanka zdůrazňuje, že ona o personálních záležitostech včetně platů nerozhodovala, takovým argumentům středočeská opozice vysmála; s tím, že politickou odpovědnost Jermanové nikdo neodpáře. Jak podle ní, tak podle Holubových slov to však je omyl: na krajský úřad nelze přenášet zkušenost poměry na radnicích, jež jsou legislativou upraveny odlišně. „Starostové v obcích se řídí jiným zákonem, uvedla hejtmanka. Holub vysvětlil, že na obecní úrovni má obdobné postavení jako on tajemník úřadu. „Většina obcí však tajemníka nemá, pracovně právní úkony tak místo něj činí starosta, který je odpovědný zastupitelstvu obce,“ vysvětlil ředitel možný zdroj omylů. Na kraji to však takto nefunguje – a volení politici žádný vliv nemají, aby byla zaručena nezávislost úředníků.

Budou se politici chtít sejít?

Političtí protivníci nicméně vystoupili s požadavkem na vysvětlení právě od Pokorné Jermanové – přičemž chtěli znát i konkrétní jména nezvykle štědře honorovaných zaměstnanců a výčet mimořádných úkolů, za jejichž úspěšné splnění jim byly jednotlivé odměny vyplaceny. Byť ředitel Holub trvá na tom, že tyto údaje bez souhlasu konkrétních pracovníků zveřejnit nelze. Jejich výši však krajský úřad bude prověřovat v rámci vnitřního auditu na jednotlivých odborech.

Martin Kupka (ODS), jeden z přímých kandidátů na hejtmana v říjnových krajských volbách, dokonce opakovaně zdůraznil, že pokud se nedočká uspokojivého vysvětlení „bez alibistických kliček“, bude žádat svolání mimořádného zasedání krajských zastupitelů. Se schůzí už se přitom v tomto volebním období nepočítá; jednání uskutečněné 3. srpna mělo být v tomto volebním období poslední. To, jak jsou karty rozdány dnes, považuje Kupka nejen za nepřijatelné, ale přímo za urážku práce stovek ostatních zaměstnanců krajského úřadu, kteří se neocitli na výplatní listině úřednických prominentů. Krajský úřad nyní zaměstnává 692 pracovníků; dohady se točí kolem odměňování zhruba dvou desítek z nich.

Rozhovory jedině s autorizací

Středočeská hejtmanka se v pondělí také vymezila vůči novinářům: pokud budou mít média zájem o rozhovor, vyhoví – avšak s podmínkou takzvané autorizace (což je vlastně schvalování výsledného textu). Zástupci médií přítomní na tiskové konferenci obvyklou příležitost k dotazům nedostali.

DOKUMENT: Prohlášení ředitele krajského úřadu Jiřího Holuba
„Rada Středočeského kraje byla v pondělí 17. srpna 2020 seznámena ředitelem Krajského úřadu Středočeského kraje JUDr. Jiřím Holubem se způsobem přidělování mimořádných odměn. Jeho prohlášení pro bylo uvedeno v následujícím znění:
Dobrý den, potvrzuji, že jsem dnes Radu Středočeského kraje seznámil se způsobem poskytování mimořádných odměn, který je standardní pro organizace hospodařící s veřejnými prostředky. V rámci vnitřního auditu bude nyní u jednotlivých odborů provedeno šetření ve vztahu k navrhování jednotlivých odměn a jejich odůvodňování. Problematika odměňování byla rovněž projednána s odborovou organizací.

Prostředky na platy a odměny zaměstnanců úřadu jsou součástí rozpočtu Středočeského kraje. Tyto prostředky jsou čerpány podle schváleného objemu, který na příslušný kalendářní rok schvaluje zastupitelstvo kraje. Za dobu mého působení ve funkci ředitele úřadu nikdy nedošlo k jejich přečerpání, naopak byly vždy vytvořeny přebytky. Co se týče objemu prostředků čerpaných na odměny v letech 2018 a 2019, ve srovnání s předchozími roky se nijak významně neliší.

Rád bych zdůraznil, že jako ředitel krajského úřadu plním ze zákona o krajích funkci statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům úřadu. Z titulu této funkce jsem tedy pouze já oprávněn přijmout konečné rozhodnutí ohledně přiznání odměn jednotlivým zaměstnancům, a to na základě doporučení a odůvodnění vedoucích odborů.

Na obecní úrovni má obdobné postavení jako já tajemník obecního úřadu. Většina obcí České republiky však tajemníka nemá, pracovně právní úkony tak místo něj činí starosta, který je odpovědný zastupitelstvu obce. Tento postup je od krajské úpravy diametrálně odlišný: členové rady kraje nejsou oprávněni k pracovně právnímu jednání vůči zaměstnancům krajského úřadu, platovou politiku mohou ovlivňovat pouze prostřednictvím rozpočtu.

Závěrem dodávám, že všechny požadavky na poskytnutí informací ohledně výše platů konkrétních zaměstnanců a jejich jmen budou vypořádány v souladu se zákony. Anonymizace je prováděna z důvodu nesouhlasu účastníka řízení s poskytnutím osobních údajů, a to při provedení testu proporcionality, v němž převažuje právo na ochranu osobních údajů a integritu soukromého života nad veřejným zájmem na zveřejnění předmětných údajů.“

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje