V části besedy věnované právům a povinnostem rodičů zmínil Martin problematiku dětí rozvedených rodičů. Ve své praxi se totiž často setkává s problémy, které pramení z protikladného přístupu rodičů k výchově.

„Rozvod rodičů nevnímám jako fatální problém, tím je spíš následná nejednotná výchova. Jak se s tím má dítě vypořádat?" říká a vysvětluje, že jednotnost by měla platit i v rovině škola a rodina.

Psycholog dále upozornil na skutečnost, že jestliže v době minulé byla hlavní škola, v dnešní době převzali dominanci rodiče. Podle něho je tento posun správný, jsou to rodiče, kdo by měl být zodpovědný za vzdělání dětí. Ale aby se jejich zodpovědnost posílila, psycholog navrhuje po vzoru jiných států povinné vzdělávání, nikoliv povinnou školní docházku. Rodiče by měli mít právo na volbu optimálního školního zařízení pro své děti, ale zároveň i povinnost se školou spolupracovat a respektovat autoritu učitele jako odborníka.

Václav Mertin poznamenal, že škola nenaučí dítě psát, číst a počítat bez rodičů. Jen naučit se číst zabere stovky hodin, což ve škole nelze stihnout. Proto apeloval na rodiče, aby nepodceňovali domácí přípravu, a to především u malých školáků.