Nymbursko je v čele

O kontrolách, které nedopadly dobře, středočeští hygienici informují i se všemi podrobnostmi na svých webových stránkách khsstc.cz (v sekci označené jako HV/PBU, označující oblast hygieny výživy a předmětů běžného užívání). Není tedy tajemstvím, že v březnu udělovali pokuty a nařizovali sanitaci provozoven na Nymbursku – tam dokonce opakovaně – na Křivoklátsku a v Příbrami; v únoru to byla dvě vážnější odhalení na Kutnohorsku a jedno Kolínsku (a v lednu spadla klec také na Nymbursku a na Rakovnicku).

Ředitel středočeského odboru hygieny výživy Michal Novotný se dokonce nerozpakuje hovořit o hrubých či závažných nedostatcích. Zvlášť pohled na kuchyňské zázemí může být otřesný natolik, že kdyby host mohl jen nakouknout, nejspíš by ho okamžitě přešla chuť. Hygienické kontroly se totiž zdaleka nezaměřují jen na vylepení cedulí upozorňujících na zákaz kouření a na informace o alergenech. Prvořadým předmětem zájmu jsou kuchyně, zpracovny, skladovací prostory. A v nich čistota, používané suroviny a jejich zpracování – ale také zázemí pro personál. Prohřešky se často opakují: dlouhodobě zanedbávaný úklid (a to nejen v obtížně přístupných místech třeba pod stoly a technologickým vybavením), podivně se povalující věci používané k vaření i řemeslnické náčiní, které v kuchyních nemá co pohledávat. A rovněž zcela selhávající umyvadla nebo toalety pro personál.

Ke zhoršení stačí málo

Aktuální kontroly také potvrdily zkušenost ředitelky středočeské hygienické stanice Jarmily Rážové, že najít otřesné podmínky je klidně možné i tam, kde dříve bývalo všechno v pořádku: protože vše je v lidech, zásadní zvrat může přinést i zdánlivě drobná organizační změna. Ukázalo se také, že když provozovatel podniku vyvinul potřebnou aktivitu, nápravu se podařilo zjednat třeba i za jediný den. V dalších případech byla naopak zjištění závažnější – a kbelíky s hadry doplněné odpadkovými koši zdaleka nestačily. Museli dokonce nastoupit malíři pokojů a natěrači, stejně jako byly potřebné zásahy instalatéra nebo elektrikáře.

Nedostatky odhalené při březnových kontrolách restaurací
- Společně se surovinami byly v chladicím zařízení skladovány hotové pokrmy, které kuchař označil za odpad určený k likvidaci
- V lednicích a mrazácích byly suroviny s prošlým datem použitelnosti nebo maso bez označení, jehož datum spotřeby a původ nebylo možno zkontrolovat
- Zbytky potravin, mastnota, stará zašlá špína na podlahách, stěnách, obkladech, policích i vybavení (včetně dveří či vypínačů)
- Zjištěno hromadění potravinářského odpadu v provozovně, nezakryté odpadkové koše, odpad uložený v otevřeném igelitovém pytli
- Na podlaze pod umyvadlem pohozeny textilie (znečistěné hadry a utěrky) i další věci – prázdné PET lahve, zaprášené prázdné sklenice.
- Uhynulý hmyz na okenních parapetech i na mucholapkách, černé pavučiny, prach
- Nefunkční WC pro personál – dveře zatarasené kbelíky s úklidovými prostředky a mopem, navíc záchodová mísa bez prkénka
- Chybějící jednorázové ručníky a prostředek na mytí rukou u umyvadla na WC personálu; umyvadlo navíc sloužilo k odkládání šatstva nebo věcí k opravě splachovače
- Našly se předměty nesouvisející s provozem (nářadí, ventilátor, vrtačka, barva, štětec, písek v otevřené plastové nádobě)

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje