„Hlídky dopravní a pořádkové policie osloví malé školáky a poučí je, jak správně přecházet vozovku. Malým dětem pak policisté předají úkolníčky s radami,“ připomněla. Jedním dechem zdůraznila, že projekt má i další součást: seminář pro žáky zaměřený na bezpečnost v silničním provozu. Zdůrazňují především, že ani na přechodu nemají chodci absolutní přednost – a dojde i na další důležitá témata, která se týkají malých účastníků silničního provozu: pohyb na komunikacích, viditelnost spojená s používáním reflexních prvků, znalost dopravních značek – ale také správné připoutání v autě.

Zebra radí dětem:
1. Vozovku přecházej na přehledném místě; pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použij ho.
2. Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném rozhlédnutí. Třikrát se rozhlédni: vlevo, vpravo, vlevo – a rychle přejdi.
3. Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem pro chodce.
4. Do vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně zastaví, nikdy nevbíhej před jedoucí vozidla.

Zdroj: Policie ČR