Poříční policisté pomáhají například při pátrání po pohřešovaných osobách. „V takových případech musí propátrat veškeré vodní plochy na prohledávaném území nejen na hladině, ale služební potápěči i pod hladinou, jde o vodní toky, rybníky, požární nádrže nebo studny," říká vedoucí oddělení Milan Matyásko. K dispozici jsou i v případech, kdy auto při nehodě skončí ve vodě. Pátrají také pod vodní hladinou po drobných, někdy i kuriózních předmětech. „V zimních měsících jsme pomáhali kolegům ze Slap při pátrání v řece Vltavě u Davle, kde by se měly nacházet cenné staré mince. Ty tam měl v minulosti kdosi ze břehu naházet," zmiňuje Matyásko nedávný příběh.

V blízké budoucnosti je na začátku letní sezony opět čeká bezpečnostní akce Voda. Při ní kontrolují, zda dodržují předpisy nejen vůdci a kapitáni plavidel, ale zaměřují se na všechny účastníky plavebního provozu. Také na rybáře na březích.

LODĚ S UHLÍM

Útvar vznikl v roce 1980 pod názvem Poříční oddělení VB. Podle tehdejších pramenů čítalo oddělení šest lidí a příslušníci Veřejné bezpečnosti na vodě měli jeden zásadní úkol: pohlídat tehdy hustý provoz lodí převážejících tuny uhlí.

Nymburští poříční policisté měli a dodnes mají na starosti 115 kilometrů řeky Labe. „Od překladiště u elektrárny ve Chvaleticích až za Horní Počaply nedaleko Štětí," vymezuje přesný úsek vedoucí oddělení. Kontrolují i provoz plavidel na ostatních vodních plochách ve Středočeském kraji.

Už od začátku patřilo k činnosti útvaru potápění. Tehdy však byla výbava i možnosti výrazně odlišné od těch, jaké mají nyní současní policejní potápěči.

Postupem času se doprava uhlí přesunula z řeky na koleje a provoz velkých lodí na řece prořídl. Také poslání policistů sloužících na poříčním oddělení se posunulo jiným směrem. Dnes je největší množství provozovaných plavidel rekreačních. Jen pro zajímavost, v Česku je registrováno asi 16 500 malých plavidel a 78 000 držitelů průkazu vůdce malého plavidla.

PODĚBRADSKÝ TITANIC

Přesuňme se v historii do roku 1988. Tehdy se lidé shlukli na břehu Labe nedaleko někdejší poděbradské letní restaurace Na Střelnici mezi zámkem a soutokem s Cidlinou. Na místo dorazili i příslušníci poříčního oddělení k jednomu z nejnáročnějších zásahů té doby. Částečně se totiž potopila výletní loď Poděbradka, někdejší obdoba současné lodi Král Jiří.

Jak se tehdejšímu kapitánovi podařilo ztroskotat, dodnes není přesně známo. Podle některých svědků byl na vině alkohol. A legenda o poděbradském Titaniku byla na světě.
V současné době má Poříční oddělení Labe ve službě 14 policistů. „Z toho je šest potápěčů plus jeden instruktor, který připravuje budoucí držitele průkazu vůdce malého plavidla z řad policistů," říká Matyásko. Tedy připravuje je na zkoušky na vodní řidičák.

NEBEZPEČNÁ ZDYMADLA

Na starosti mají též kontrolu dodržování předpisů na vodní cestě. „Je to podobné jako na silnicích. I cestování po řece má svá pravidla, tedy přesně řečeno pravidla plavebního provozu" vysvětluje vedoucí oddělení.

Občas se objeví při provozu na vodě i nehody, nejčastěji u zdymadel. Plavebních komor je v úseku střeženém nymburskými poříčními policisty šestnáct.

„Manévrování s lodí v okolí a uvnitř takového zařízení není snadná záležitost. Stávalo se, že byla zařízení plavebních komor poškozena. Máme zdokumentovaná i úplně vylomená vrata, kterými loď zkrátka projela," vysvětluje policista.

Služební potápěči jsou převážně využíváni při akcích sloužících policejním potřebám. Například podvodní hledání těl, zbraní a dalších věcí spojených s trestnou činností. Nebo pomáhají při dopravních nehodách, když auto zůstane ve vodě. Třeba v létě před sedmi lety skončili dva mladíci s Fordem Fiesta v Žehuňském rybníku, když nezvládli levotočivou zatáčku, dostali smyk a prorazili zábradlí. Naštěstí se nikomu nic nestalo, hasiči právě za pomoci specialistů z poříčního oddělení vytáhli auto na břeh. Dohru to mělo jen pro osmnáctiletého mladíka, který nezvládl řízení a navíc nadýchal skoro jednu a půl promile.

I mezi poříčními policisty funguje mezinárodní spolupráce. Jak by také ne, řeky přece hranice neznají. „S kolegy z Německa a Holandska si předáváme informace o našich systémech, bavíme se o způsobech kontrol a dalších věcech," vysvětluje Matyásko.

V současné době má nymburské poříční oddělení k dispozici šest plavidel a čtyři služební vozidla, mezi nimi i jedno speciálně vybavené pro přepravu potápěčského materiálu, a vozidla, za kterými je možné přepravovat přívěsy s plavidly.

„Už jsme podali žádost o dotaci, čekáme, jak to dopadne. V případě získání peněz by bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele a garáže by mohly být instalovány v příštím roce," konstatuje vedoucí oddělení.

POMATENÝ PLAVEC

Zmiňme ještě jeden kuriózní případ, který se stal na přelomu tisíciletí.

Tehdy dostalo poříční oddělení hlášku o muži, který u plavební komory v Nymburce skočil do řeky a plaval. Policisté skočili pro změnu do člunu a brzy se k podivnému plavci přiblížili. „Chtěli ho vzít na loď a odvézt do bezpečí. To však plavec rezolutně odmítal s vysvětlením, že plave do Hamburku a aby ho nechali být."

To ale poříční hlídka nemohla dopustit, takže se jim nakonec plavce podařilo dostat na palubu. S mužem, kterému bylo kolem padesáti let, nebylo příliš pořízení. Brzy se všem rozjasnilo. Šlo o pacienta z léčebny duševně chorých v Horních Beřkovicích, který před nedávnem z ústavu utekl.

Nemohlo následovat nic jiného, než jeho předání zpět do ústavu. „Ještě při příjezdu k léčebně říkal, že ho vezeme do špatné části areálu, kde jsou údajně ty horší a těžší případy. A že správně patří do jiné části, kde se léčí ti s menšími poruchami. Uvěřili jsme mu to a jeli, kam požadoval. Když ho tamní ošetřovatelé uviděli, okamžitě ho poznali a hnali nás s ním do té části, kde skutečně byly ty těžší případy," uzavírá vedoucí poříčního oddělení Milan Matyásko.