Jen během pátečního dopoledne přišla takových e-mailů stovka – a s těmi z předchozích dvou dnů už počet dotazů čekajících na odpověď před pátečním polednem převýšil šest set. Lidé, z nichž někteří posílají třeba i deset různých dotazů, chtějí vědět ledacos. Zajímají je třeba počty kontrol protiepidemických opatření v restauracích, jejich výsledky a informace o uložených pokutách. Nebo údaje o uložených karanténních opatřeních ve školách i mimo ně. To vše ve vztahu ke konkrétním regionům a dnům, ale i k delším časovým obdobím. Nechybí však třeba ani dotazy ke kvalifikaci pracovníků, kteří kontroly provádějí.

Blokovat činnost hygieny zavalením dotazy

Pisatelé reagují na výzvu iniciativy Zlatý špendlík, spojované ponejvíce se jménem hudebníka Daniela Landy, jež své stoupence z řad odpůrců protikoronavirových opatření provázených i četnými omezeními vybídla, aby se snažili blokovat běžnou činnost hygienických stanic s využitím možností daných zákonem o svobodném přístupu k informacím (jde o takzvanou „sto šestku“; zákon číslo 106/1999 Sb.). A byť Landa připomněl, že lidé mají právo vědět, kdo stojí za opatřeními, jež jim vstupují do života, i o jaké kroky se přesně jedná, webové stránky kampaně se netají tím, co je hlavním cílem: využít možností daných zákonem číslo 106 k zahlcení hygieniků. Pod heslem „šikanou proti šikaně“ web uvádí: „Práce hygienických stanic na přípravě odpovědí bude pro naše občany jistě užitečnější, než nesmyslná šikana živnostníků, poskytovatelů služeb a jejich zákazníků. Píchněme do nich jako špendlík, ať to také cítí.“ Oslovené instituce totiž mají povinnost odpovědět, a to do 15 dnů.

Ředitel Vodný v té souvislosti apeluje na vítězství zdravého rozumu. „Kampaň spolku je vedena veřejně deklarovaným zlým úmyslem zahltit hygienické stanice a znemožnit jim tak účinně vykonávat jejich celospolečensky významné a veřejně prospěšné úkoly v oblasti boje proti probíhajícímu epidemickému šíření nového typu koronaviru SARS-CoV-2,“ překládá sdělení organizátorů dotazové akce do vlastní řeči. Zdůrazňuje přitom, že autoři výzvy „veřejnost vědomě navádějí ke společensky škodlivému jednání“. Vodný tuto kampaň označuje za závažný útok na orgány veřejné moci, jež v době probíhající pandemie onemocnění covid-19 zajišťují klíčové činnosti pro její zvládání.

„Toto jednání se dá v situaci aktuálního krajního vytížení pracovníků hygienické služby bez nadsázky přirovnat k planému volání či šíření poplašných zpráv, kterými někteří spoluobčané záměrně blokují a zneužívají tísňové linky a pohotovostní služby integrovaného záchranného systému,“ zdůraznil Vodný.

Právo na informace, anebo sabotáž?

Šéf středočeských hygieniků současně pohrozil, že lidé, kteří se nechají zlákat k takovémuto uplatnění zákona číslo 106, by kvůli tomu mohli mít opletačky s policií – a možná pak i se soudy. „Aktivním zapojením se do takového útoku se občané vystavují riziku trestního stíhání pro možné spolupachatelství některého z trestných činů proti České republice ve smyslu hlavy IX trestního zákoníku,“ varuje Vodný. S odkazem na pozornost orgánů činných v trestním řízení, které již na iniciátory Zlatého špendlíku včetně zpěváka Landy byla nasměrována.

Zmiňovaná hlava IX se zabývá trestnými činy proti základům České republiky, cizímu státu či mezinárodní organizaci. Patří sem mimo jiné tak závažné skutky jako vlastizrada, rozvracení republiky, teroristický útok, teror, účast na teroristické skupině, podpora a propagace terorismu, vyhrožování teroristickým činem či sabotáž.

Právě tento trestný čin zmiňuje státní moc v trestním oznámení souvisejícím s počínáním iniciátorů kampaně Zlatý špendlík. Podle pátečního vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je podal jeho resort – a hovoří v něm o podezření ze sabotáže. Paragraf trestního zákoníku 314 ji charakterizuje jako počínání pachatele, jenž v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky zneužije svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce či se dopustí jiného jednání k tomu, aby mařil nebo ztěžoval plnění důležitého úkolu orgánu veřejné moci a v činnosti takové organizace způsobil poruchu nebo jinou závažnou škodu.

Ministr uvedl, že „zbytečných žádostí“ přišlo na hygieny v celé republice zatím zhruba deset tisíc. Na twitteru současně Vojtěch klade vinu i obyčejným odesílatelům e-mailů. „Ti, co se zapojili do této akce, by měli vědět, že kvůli nim skončí v nemocnicích více lidí,“ zdůraznil. Takové nařčení však Landa odmítl. Opakovaně trval na tom, že nejde o nic nezákonného a na informace o prováděných kontrolách a jejich výsledcích mají lidé právo. Jestliže stát při utahování šroubů chodu společnosti mimo jiné argumentuje nedodržováním opatření, je třeba znát, kde se nedodržují, v jakém rozsahu – a kolik kontrol to odhalilo. A to v podobě informací přesných a nezmanipulovaných.

Na zatížení hygienických stanic, které na e-maily tazatelů budou muset odpovídat, reagoval stát upozorněním, že trasovací kapacity jsou nyní „terčem útoku“ Zlatého špendlíku. Usnadnit jejich činnost mohou lidé tím, že pokud dostanou SMS s odkazem na sebetrasovací formulář, zodpovědně ho vyplní. „Pomůžete nám tak lépe ustát útok a ochránit více lidí,“ uvedl tým Chytré karantény. Jeho upozornění na twitteru vyvolalo řadu ohlasů – a to i ostře polemických.

Právníci důrazně vystoupili proti ministrovi

Kolem koronavirových opatření a odporu proti nim není trestní oznámení podané ministerstvem zdravotnictví v souvislosti se Zlatým špendlíkem jediným harašením paragrafy v poslední době. Ve čtvrtek překvapil institut Pro Libertate informací o trestním oznámení podaném na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) a hlavní hygieničku ČR Pavlu Svrčinovou.

Už původní verze z počátku listopadu hovoří o podezření z trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci – a nyní právníci, kteří dokument vytvořili, přitvrzují. „Po oznámení nových mimořádných opatření, která evidentně diskriminují neočkované lidi, vyzvali členové institutu Policii ČR, aby neprodleně zahájila kroky k uvalení vazby na ministra i hlavní hygieničku,“ uvedl předseda institutu Tomáš Nielsen. „Jejím účelem je zabránit pachateli v dalším páchání trestné činnosti,“ vysvětlil Nielsen, jenž je pražský právník. Vedle něj jsou hlavními osobnostmi Institutu práva a občanských svobod Pro Libertate exekutor Ondřej Svoboda a advokáti Vladimír Mrkvička, Lenka Trkalová a Petr Vacek, z minulosti známý i z působení v diplomatických službách.

Může to být pouhá shoda okolností, nicméně faktem zůstává, že zmiňovaná opatření, jejichž odsouhlasení vláda původně ohlašovala na uplynulý pátek, zatím schválena nebyla. Dosluhující kabinet v demisi oznámil, že je chce nejprve probrat se zástupci nynější opozice, kteří se brzy stanou členy nové vlády.

Další trestní oznámení podali právníci Pro Libertate také kvůli takzvané brutální očkovací kampani, v níž ministerstvo zdravotnictví chce lidi přesvědčovat k vakcinaci autentickými fotografiemi z covidových pracovišť v nemocnicích. „Způsob, jímž je zacházeno s lidmi nemocnými, nebo dokonce zesnulými a jak jsou jejich těla prezentována veřejnosti, může naplňovat skutkovou podstatu trestného činu hanobení lidských ostatků a šíření poplašné zprávy,“ vysvětlil Nielsen podstatu podnětů, které dostala k řešení policie.