„Množství poskytované pomoci se výrazně zvýšilo,“ potvrdila Pecková. Připomněla současně, že hlavní město Praha chystá podporu rovněž ve výšil jeho milionu korun. Hejtmanka má také zjištěno, že do metropole i středních Čech poskytuje potravinová banka rovnoměrnou podporu: v Praze má pravidelných odběratelů 101, ve Středočeském kraji jich je 105. A poskytnutá pomoc v hlavním městě dosáhla množství 969 tun potravin, ve středních Čechách pak 1050 tun.