V tom jsou poberounští starostové zajedno i s představiteli městských částí Prahy z okolí ústí Berounky do Vltavy. Společně proto žádají vládu, aby stát od plánů na prohlubování koryta a budování zdymadel i jezů upustil a Berounka byla vyjmuta z vodních cest připravovaných pro splavnění. Vládu k tomu vyzývají otevřeným dopisem.

Kolem zamýšlených opatření pro splavnění Berounky se dlouhodobě vedou diskuse. Měla by zasahovat až k Berounu na 37. kilometr, jak předpokládaly původní plány, jen po Černošice – nebo by od těchto plánů měl stát zcela upustit? Poberounské obce by rády dosáhly změny zákona o vnitrozemské plavbě, což by podle představitelů samospráv přispělo k záchraně Berounky.

Za spojence považují především Povodí Vltavy a ministerstvo životního prostředí – naopak protivníka vidí v ministerstvu dopravy. Argumentem jsou i ekonomické propočty: vynaložit obrovské náklady na úpravy by se prý nikdy nemohlo vyplatit.