Podle sdělení krajského úřadu se jedná o mezinárodní projekt zaměřený na efektivní spolupráci velkých měst a jejich zázemí v oblasti udržitelného potravinového průmyslu, soběstačnosti, zásobování potravinami, spotřeby – a to i ve vazbě na ochranu životního prostředí. Náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek (Piráti) vysvětluje, že vlastně jde o pokračování již započaté spolupráce s hlavním městem a její prohloubení.

„Uzavřeli jsme s Prahou memorandum, spolupracujeme i v dalších oblastech, například na Klimatickém plánu a projektu Cirkulární Praha 2030,“ uvedl Snížek, že nejde o osamocenou aktivitu. Konkrétně k udržitelnému potravinovému systému mluvčí kraje David Šíma upřesnil, že se jedná především o výměnu dobré praxe mezi metropolitními regiony a aplikaci nástrojů pro zvýšení udržitelnosti lokálního potravinového průmyslu.

Pokud zvednou ruce na souhlas i krajští zastupitelé, Středočeský kraj bude spolupracovat s hlavním městem Prahou a jeho Institutem plánování a rozvoje (IPR) při účasti v mezinárodním konsorciu, které usiluje o unijní grantový projekt Rurality in Metropolitan Governance (RMG, Venkov v metropolitní správě) v rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg Europe.

„Záměr koresponduje s aktivitami Středočeského kraje nejen jako veřejnoprávní korporace, ale též jako partnera na evropské úrovni,“ uvedl Snížek. Slibuje, že zapojení kraje do programu může přinést prospěch veřejným orgánům na úrovni regionální i místní, ale také organizacím na podporu podnikání: rozvojovým a inovačním agenturám, obchodním komorám, agenturám životního prostředí, energetickým agenturám, nevládním organizacím a dalším. „Ti všichni pak mohou zlepšit život našim spoluobčanům,“ míní Snížek. Krajský úřad připomíná, že finanční účast Středočeského kraje není vyžadována – platit tedy nemá nic – a nepočítá se ani se zadáváním veřejných zakázek.