Právě fakt, že ve výběrových řízeních na již dřívější dodávky strojů potřebných pro zmodernizování výuky studentů i učňů uspěly svými cenovými nabídkami společnosti patřící pod Agrofert, holding založený předsedou ANO Andrejem Babišem, je podstatou problému, vysvětluje mluvčí kraje David Šíma. „Ministerstvo pro místní rozvoj na počátku letošního roku rozhodlo, že pět projektů čtveřice příspěvkových organizací kraje v dotačních řízeních kvůli porušení zákona o střetu zájmů u veřejných zakázek neproplatí nebo neproplatí zcela,“ konstatoval.

Má se tak jednat o kompenzaci škody, která vznikla neproplacením dotací. Přičemž krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN) uvedl, že důvod je jednoznačný: údajný střet zájmů Babiše – předsedy hnutí ANO. Právě proto dostal pověření jednat o penězích předseda klubu zastupitelů za ANO. „Naše organizace měly původně čerpat peníze z evropských fondů, nicméně o dotaci, která měla pokrýt nákupy z podniků v rámci holdingu Agrofert, s největší pravděpodobností definitivně přijdou,“ uvedl Vácha.

Předseda klubu ANO Robert Bezděk, který je současně zaměstnán na hejtmanství jako předseda kontrolního výboru krajského zastupitelstva (a na úrovni kraje je také místopředsedou výboru pro zdravotnictví a členem komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém), již dříve postup ministerstva označil za politicky motivovaný. Na pondělní hlasování zastupitelů reagoval Bezděk konstatováním, že jestliže koalice STAN, ODS, Pirátů a Spojenců pro Středočeský kraj vládnoucí kraji má v zastupitelstvu výraznou převahu, může si odhlasovat, co chce. Podle jeho slov to také dopadlo: ruce „pro“ zvedlo 44 přítomných zastupitelů; proti jich bylo pět a tři se zdrželi hlasování.

Zástupci Agrofertu již v době, kdy ministerstvo oznámilo své rozhodnutí, reagovali vyjádřením, že střet zájmů ve vztahu k žádnému z odběratelů nenastal – má to ostatně řešit dlouhodobě diskutované vložení akcií Agrofertu do svěřenských fondů, k čemuž Babiš přistoupil již počátkem roku 2017 – a smlouvy jsou v pořádku. Není tudíž důvod dotace nevyplatit. Ministerstvo nicméně trvá na svém: v některých případech již zamítlo odvolání, která školy podaly.

Již dříve dodanou techniku střední školy a učiliště pochopitelně zaplatily. Některým na to půjčil peníze kraj s tím, že až dostanou dotaci, tyto prostředky do krajského rozpočtu vrátí. To však udělat nemohou. Co to znamená, vysvětluje náměstek hejtmanky Michael Kašpar (STAN), který má v radě kraje na starost oblast financí a dotací: „Nyní budeme muset přistoupit k tomu, že organizacím půjčené finanční prostředky ponecháme, což se však samozřejmě promítne do krajského rozpočtu, který s tímto výdajem nepočítal.“

„Zachránit“ peníze za nákupy techniky má snaha jednat o finančním daru; jinými slovy o vrácení utržených částek. „Věřím, že zastupitelský klub hnutí ANO udělá maximum pro to, aby střetem zájmu předsedy hnutí nebyl poškozen Středočeský kraj a jeho příspěvkové organizace a současně nedošlo k neočekávaným výdajům z krajského rozpočtu,“ prohlásil radní Vácha. Podle jeho slov by peníze chyběly na inovační projekty ve školství nebo jiné plánované investice.

Že by na straně dodavatele techniky došlo k jakémukoli problému – tím méně takovému, který by měl mít za následek nevyplacení dotací – pro Deník opětovně odmítl mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský. „Střet zájmů k žádnému z odběratelů skutečně nenastal; to samozřejmě stále platí – a je to také důvod, proč podle našeho názoru školy mají na dotace nárok,“ konstatoval. S tím, že dodavatelé jednali v souladu se zákonem a všemi dotačními pravidly. „Středočeský kraj to jistě ví, neboť s námi nezahájil žádné řízení. Pokud kraj tvrdí, že jsme byli ve střetu zájmů, tedy porušili zákon, nechť o tom rozhodne soud,“ uvedl Heřmanský.

Z těchto slov plyne, že vracení tržeb formou daru zřejmě není na pořadu dne. A další vyjádření to jen podporuje. „Jsme soukromá firma a nenecháme se zatahovat do politických her. Dlouhodobě spolupracujeme se školami po celé České republice; k jejich podpoře nás nemusí nikdo vyzývat,“ konstatoval Heřmanský.

Nákupy zemědělské techniky nepokryté dotacemi
- Vyšší odborná škola a Střední odborná škola v Březnici – traktor s čelním nakladačem a další mechanizační technika: 2,4 milionu korun
- Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Benešově – kloubový nakladač, návěs a traktor pro výuku autoškoly: 2,7 milionu korun
- Školní statek Středočeského kraje – šest traktorů: téměř 17,3 milionu korun
- Střední odborná škola a učiliště v Nymburce – nákup techniky: 5 milionů korun
- V řešení stále zůstávají dotace nevyplacené ministerstvem zemědělství v programu Centra odborné přípravy pro dvě zemědělské školy – nákupy zemědělské techniky v roce 2021: 3,3 milionu korun
Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje