Na úrovni radních se sice představitelé Prahy se Středočechy scházeli i v minulosti, avšak zvláště v posledních letech, kdy tým pražské primátorky Adriany Krnáčové z ANO vystřídali noví lidé v čele se Zdeňkem Hřibem z České pirátské strany, zatímco v čele středních Čech zůstávala koalice vedená Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO), to při dohadování spolupráce začalo viditelně skřípat. Volby v Praze a středních Čechách jsou sice shodně ve čtyřletých intervalech, ale nekonají se současně. Příležitosti ke střídání reprezentace tak v metropoli a v jejím okolí přicházejí se zhruba dvouletým vzájemným posunem.

Pořizování pilotních stěrů v PID pro studii o přítomnosti nového typu koronaviru.
Zbytečné obavy. Pražská integrovaná doprava není zdrojem nákazy koronavirem

Byť se v posledních letech nadále řešily některé společné projekty, jako třeba rozšiřování sítě Pražské integrované dopravy, prodloužení dvou až tří tramvajových tratí za hranice metropole či zavedení společných trolejbusů, které by mohly zajíždět až na Mělnicko, jednání spíše působila dojmem zdvořilých setkání (někdy i s poněkud napjatou atmosférou) než jako sousedské řešení společných starostí v přátelském duchu. A vlastně se zdálo, že mají problém nejenom dospět ke shodě, ale i najít témata, která by mělo smysl řešit společně: i sami politici nezastírali, že hlavní město a jeho středočeské okolí hovoří poněkud jinou řečí a řešení konkrétních problémů obě strany přikládají rozdílnou míru důležitosti.

Tenhle stav však už podle slov nynější hejtmanky Peckové patří minulosti. „Spolupráce mezi Prahou a naším krajem po letech stagnace nabírá obrátky,“ konstatovala. „Intenzivní pracovní jednání se konají již od loňského roku, na první společné zasedání rad a zastupitelů Středočeského kraje a Prahy pak došlo 10. června,“ připomněla s tím, že vzájemné souznění bude brzy stvrzeno i písemně. Chystá se podepsání memoranda o spolupráci. Co by mělo být jeho obsahem, naznačují další slova středočeské hejtmanky: „Zástupci obou celků se shodli na společném postupu či intenzivní spolupráci v řadě oblastí – především dopravě, zdravotnictví, životním prostředí, školství či v sociální oblasti.“

Ne ve všem je však vzájemná shoda dokonalá. Jen tři dny před vzájemným setkáním se představitelé středočeské ODS hlasitě ohradili proti úvahám vedení Prahy o zpoplatnění vjezdu do širšího centra vybíráním mýtného, jež by sice údajně mělo platit pro všechny stejně, ale po slevách pro Pražany by se prodražilo mimopražským řidičům. Statutární náměstek hejtmanky Martin Kupka, který má v radě kraje na starost oblast silniční infrastruktury, dokonce takové tendence připodobnil ke škrtání sirkou ve skladu střelného prachu. „Společným cílem vedení Prahy i Středočeského kraje musí být urychlení stavby Pražského okruhu ve všech chybějících částech. Jakékoliv další hledání nových variant a alternativ řešení problému odsouvá,“ zdůraznil.