Lidé se bát nemusí

„Elektrická energie vypnuta během cvičení nebude. Občané kraje tak nemusí být zneklidněni,“ zdůraznila v úterý předsedkyně krajské bezpečnostní rady, hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Právě ona složkám integrovaného záchranného systému toto cvičení nařídila. Chce prověřit, jak by si v případě rozsáhlejšího a dlouhodobějšího výpadku dodávek elektrické energie poradily všechny orgány, které by s řešením situace měly co do činění. Zatím se činnost při větších výpadcích elektřiny „vyzkoušela“ hlavně při větrných kalamitách. V reakci na tu poslední pak středočeští hasiči uspořádali seminář pro starosty či další zástupce obcí.

Zúčastní se kdekdo

Do obřího celokrajského cvičení, jehož scénář pro akce na pracovištích krizových štábů i přímo v terénu byl připraven právě ve spolupráci s hasiči, budou zapojeny i obce s rozšířenou působností, oblastní nemocnice či ústřední správní úřady a státní organizace. Včetně Správy státních hmotných rezerv zajišťující mimo jiné zásobování pohonnými hmotami, ČEZ, České energetické přenosové soustavy, Správy železniční dopravní cesty, firem Alpiq Kladno (jejíž plynová turbína má pomoci obnovit provoz elektrické sítě), Čepro či Středočeských vodáren (na Benešovsku má dojít i na simulaci nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou). Stranou však nezůstane například ani vinařická věznice.

K mání jsou i tiskoviny pro případ „bezproudí“. Nabízejí informace pro občany i představitele obcí.