V minulosti byla socha nabízena různým institucím, ale vždy s negativním výsledkem. Zájem o ni momentálně projevila Alšova jihočeská galerie, která tak díky rozhodnutí zastupitelstva dílo zařadí do svých sbírek.

„S odstupem času, z dnešního úhlu pohledu, považujeme za pozitivní, že byl umělecký předmět zachován, přestože jeho námět je sporný. Je totiž dokladem historie takové, jaká byla. Město Písek nechalo bronzový originál v roce 1990 roztavit. Na záchraně druhého odlitku, dokladu regionální historie, proto se zájmem spolupracovalo písecké Prácheňské muzeum," vysvětlila ředitelka příbramské Galerie Františka Drtikola Hana Ročňáková.

Ani o darování sochy soukromému majiteli město neuvažuje a to už zejména z toho důvodu, že jejím předáním oficiální instituci bude zaručeno, že nebude nikdy zlikvidována. „Dílo bude zapsáno do Centrální evidence sbírek a bude s ním nakládáno dle předpisů," dodala ředitelka galerie.

Příbramskou sochu Klementa Gottwalda si jako druhý odlitek sochy zhotovené akademickým sochařem Břetislavem Bendou pro město Písek v roce 1976 zakoupilo město Příbram za více než 540 tisíc korun.

Socha jako terč sabotáže

V roce 1978 se stala terčem sabotáže. Při desátém výročí sovětské okupace Československa ji odpálil tehdy třiadvacetiletý horník uranových dolů. Socha vyletěla do vzduchu, přišla o nohu a roztrhla se v rozkroku. Odsouzeni za to byli tři lidé, hlavní viník dostal devítiletý trest.

Vzhledem k těmto historickým událostem byli někteří zastupitelé pro to, aby socha zůstala na Příbramsku jako připomínka tohoto odvážného činu. 

Socha byla po mnoho let vystavena na současném náměstí 17. listopadu. Po změně režimu, po Sametové revoluci, byla od roku 1990 deponována v areálu technických služeb. Do Hluboké nad Vltavou se má stěhovat v úterý 20. září.

Čtěte také: Gottwald 
a Stalin už nejsou čestnými občany Písku