Podle slov starosty Martina Kupky (ODS), který je současně statutárním náměstkem středočeské hejtmanky a nyní také kandidátem na post ministra dopravy, se tak obec připojuje k oslavám připomínajícím údajných 1100 let, jež uplynuly od vraždy sv. Ludmily na Tetíně. „Podle historických podkladů musela sv. Ludmila Líbeznicemi projíždět cestou na Pšov,“ konstatoval Kupka. Odkázal tím na dohady, že Ludmila, manželka knížete Bořivoje a babička sv. Václava, jenž rovněž stanul na knížecím stolci, mohla být původem Pšovanka – tedy pocházet z nynějšího Mělníka.

Ke žhavé současnosti Kupka konstatoval: „Moderní skromná kaplička korunuje velice citlivou přestavbu historické části obce.“ S tím, že tuto stavební akci, jež si vyžádala 16 milionů korun (a všechny peníze pocházely z obecního rozpočtu), provedla společnost BES vzešlá z výběrového řízení. Návrh toho, co má být uděláno, se přitom nezrodil z debaty místních. V roce 2018 se uskutečnila architektonická soutěž, v níž se sešly návrhy hned několika významných českých tvůrců. Zvítězila vize ateliéru Ehl & Koumar Architekti.

Jeden z autorů návrhu Tomáš Koumar připomněl, co je zde, kousek za Prahou, hlavní myšlenou: vesnická idyla. „Inspiraci jsme hledali v tradičním venkovském prostoru; znovu objevujeme typické prvky jako jsou lavička na zápraží, studna na křížení cest, kaplička na návsi, trávou prorůstající kamenná cesta vedoucí k domu, pes štěkající u sousedů za zdí a opodál sedí klábosící babičky,“ maluje Koumar svými slovy obraz minulosti, který se jeho tým snažil přenést do současnosti. Byť ze slov jeho kolegyně Jany Vichorcové, přibližujících drobné architektonické prvky, nemusí být na první pohled patrné, že jsme zrovna v roce 2021: „Voda ve studánce U Kola se stáčí, pes si v kýblu čenich smáčí; uprostřed návsi stojí kaplička, by připomněla lidem Pánbíčka.“

Notně současnou řečí naopak hovoří nové dopravní řešení, které podle starostových slov zvyšuje bezpečnost provozu s minimálním omezením pro místní obyvatele. Ulice U Kola a Na Hůrce vytvoří jednosměrnou smyčku, přičemž výjezd z lokality bude ústit z ulice Na Hůrce, kde je dostatečný výhled do ulice Zdibské.

Revitalizace historické části obce Líbeznice
- Hlavní projektant: Ehl & Koumar Architekti: Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Ivana Šrámková (socha sv. Ludmily)
- Generální dodavatel: BES a.s.
- Investor: Obec Líbeznice
- Celkové náklady: 15,8 milionu korun

Zdroj: Obec Líbeznice