„Průjezd obcí v současnosti představuje dopravní závadu, kterou stavba plánované přeložky odstraní a vyvede provoz mimo zastavěné území,“ řekl Martin Buček z týmu komunikace ŘSD. Denně Beznem projede kolem 6 tisíc aut.

close Trasa obchvatu Bezna. info Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR zoom_in Trasa obchvatu Bezna.

Navržená hlavní trasa přeložky silnice I/16 bude vedena jihozápadně od obce nezastavěným, převážně zemědělsky využívaným územím. Celková délka navržené trasy je 2,2 kilometru. V úseku mezi stykovými křižovatkami, napojujícími obec Bezno na přeložku silnice, je ve směru staničení (směr M. Boleslav) navržen pruh pro předjíždění o délce jednoho kilometru. Na trase vznikne most pro silnici II. třídy do Chotětova. Součástí nadjezdu bude i stezka pro chodce a cyklisty vedená souběžně s vozovkou.

ŘSD na stejné trase chystá ještě další obchvaty: nejkomplikovanější stavbou bude obchvat v Jizerním Vtelně, příprava této stavby je ale nejdále. Součástí obchvatu bude i krátký tunel. V různé fázi je příprava dalších tří obchvatů kolem obcí Mělnické Vtelno, Byšice a Vavřineč.

Aktuálně předpokládané náklady na výstavbu přesahují 336 mil. Kč bez DPH a s ohledem na celý další časový postup přípravy by se mohlo začít stavět v průběhu roku 2026.