Až bude hotovo, pojede se skvěle. Jenže – těch omezení a uzavírek na hlavních tazích! Navíc je třeba počítat ještě s dalšími opatřeními brzdícími provoz, ať už kvůli menším opravám, nebo v důsledku běžné údržby: třeba v souvislosti se sekáním trávy a údržbou zeleně či například s obnovou vodorovného značení. Vůbec nejrozsáhlejší stavební ruch se chystá na Příbramsku.

Opravy se roztáhnou na 70 kilometrů

Počet chystaných akci odpovídá jak tomu, že ve Středočeském kraji je více než 660 kilometrů silnic I. třídy a přes 360 kilometrů dálnic (což je v obou případech nejvíce ze všech krajů), tak dopravní provázanosti na hlavní město, připomněl Martin Buček z týmu komunikace ŘSD. Nezastírá, že s komplikacemi musí počítat jak silničáři, tak řidiči. Slibuje ale, že před významnými akcemi o nich dá veřejnosti vědět s předstihem. Pro rok 2021 se dá konstatovat, že z dálnic, které krajem procházejí, se má letos pracovat na všech kromě D11 – a v případě silnic I. třídy je situace podobná: jde o 15 komunikací z celkového počtu 16.

 

Větší opravy a rekonstrukce plánuje ŘSD ve Středočeském kraji pro letošek za více než tři miliardy korun; bez DPH. „Opravit by se při nich mělo přes 70 kilometrů vozovek a v různém rozsahu dvě desítky mostů,“ upřesnil Buček. Vlastně toho ale bude ještě více: započtena není modernizace dálnice D1, na což na území kraje dojde na dvou úsecích.

close Provoz na hlavních tazích ve středních Čechách přibrzdí rekonstrukce za tři miliardy. info Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR zoom_in Provoz na hlavních tazích ve středních Čechách přibrzdí rekonstrukce za tři miliardy.

Stavět se začne s příchodem jara

Hned na začátku druhého čtvrtletí by se měl obnovit stavební ruch v místech, kde by motoristy neměl překvapit: už to znají z loňska. Jde o dokončení nového kruhového objezdu Červené Vršky na silnici I/3 u Benešova a opravu vozovky na Pražském okruhu neboli dálnici D0 mezi tunely Lochkovským a Komořanským (neboli Cholupickým). Naplno se začne pracovat na silnici I/19 v Počaplech na Příbramsku, kde se na spojnici Březnice a Mirovic chystá demolice mostu a vybudování nového. Rovněž v příbramském okrese čeká na dokončení ještě šest etap opravy povrchu a odvodnění sinice I/4 mezi Milínem a Chrašticemi.

Práce na dálnicích u Prahy o i kus dál

Oba zmiňované tunely na Pražském okruhu také již počátkem jara, zřejmě od dubna, čekají stavební a technologické opravy tunelů. A pro změnu při východním okraji metropole se na D0 chystá zahájení opravy mostu přes Chlumeckou ulici na Černém Mostě.

Větší opravy se nevyhnou ani středočeským dálnicím na místech vzdálenějších od hlavního města. Nejméně čtyři měsíce bude trvat velká oprava dálnice D8 v celé její šíři mezi kilometry 5 a 12. Na dálnici D5 se budou opravovat dva mosty u Chrášťan; mezi kilometry 0 a 1. Pro D4 je v jízdním pásu na Příbram připravena oprava asfaltobetonového povrchu a odvodnění v úseku dlouhém 5,5 kilometru mezi Kytínem a Voznicí; včetně větví exitu 21 Kytín.

Na konec zimy a začátek stavební sezony čeká také rekonstrukce mostu pod dálnicí D10 u Staré Boleslavi. A v této oblasti to není vše: plánují se dále opravy povrchů a odvodnění ve směru na Prahu, přičemž dva úseky dohromady měří více než 13 kilometrů. Osm kilometrů pak má úsek dálnice D6, kde se bude zlepšovat povrch vozovky a odvodnění v jízdním pásu směrem na Prahu v úseku Nové Strašecí–Tuchlovice.

Silnice první třídy po celém kraji

Také hlavní tahy na silnicích I. třídy se místy změní ve staveniště. Například na Mělnicku se v Tupadlech bude opravovat opěrná zeď silnice I/9, jež byla loni provizorně zajištěna. Nově se v okrese Mělník objeví stavební ruch také mezi Vehlovicemi a Želízy: oprava povrchu vozovky a odvodnění se tam bude týkat 3,6 kilometru.

Na více místech se chystají také práce na silnicích I. třídy na Příbramsku. „Po dokončení akce I/4 Milín–Chraštice, oprava povrchu a odvodnění bychom rádi zahájili opravu této komunikace mezi Chrašticemi a hranicí kraje v délce 6000 metrů,“ připomněl Buček. Další chystané akce se v příbramském okrese podle jeho slov týkají oprav povrchu a odvodnění silnice I/18 v úsecích mezi Drásovem a mimoúrovňovým křížením Skalka (1,7 kilometru), mezi Bohutínem a Havírnou (1,6 kilometru) a u obce Dublovice mezi osadami Líchovy a Břekova Lhota (4,8 km).

Rušno má být také na hlavních silničních tazích východně od Prahy. Obzvlášť na Kolínsku, avšak zdaleka ne pouze tam. Třeba na silnici I/2 se na 3. čtvrtletí chystá právě na Kolínsku začátek opravy mostu v Bečvárech přes Drahobudický potok. Na tomto velice frekventovaném hlavním tahu jsou v přípravě také opravy povrchu a odvodnění na Praze-východ, konkrétně mezi Mukařovem a Kozojedy, a u Kutné Hory – zde mezi Malínem a Novými Dvory.

 

„Ani v letošním roce se nevyhnou práce silnici I/38. Ve druhém až třetím čtvrtletí plánujeme zahájit opravu vozovky mezi Starým Kolínem a Malínem,“ uvedl Buček s tím, že jde o více než čtyři kilometry. „V Kolíně opravíme podchod pro pěší do Smetanovy ulice, který se bude předávat novému majetkovému správci,“ konstatoval s odkazem na fakt, že pro některé úseky v okolí hlavního průtahu je po opravě domluveno předání Středočeskému kraji nebo městu, „a mezi Debří a Kosmonosy na Mladoboleslavsku bychom rádi zahájili opravu povrchu a odvodnění komunikace v délce cca 3000 metrů.“ Upozornil dále, že v přípravě je u mladoboleslavské části Debř také oprava mostu, po němž silnice číslo 38 překonává Jizeru a železniční trať.

Na protilehlém konci kraje se chystá zahájení 2. a 3. etapy opravy silnice I/27 na průtahu městem Jesenice v okrese Rakovník.

 

Tři miliardy korun na novou výstavbu
- Na nové silniční stavby v kraji ŘSD pro letošní rok počítá se třemi miliardami korun bez DPH – tedy s téměř srovnatelnou částkou jako na velké rekonstrukce.
- Jako první se má naplno rozběhnout výstavba obchvatu obce Církvice na Kutnohorsku na silnici I/38, kde již loni na podzim převzala staveniště společnost Strabag.
- Další zhotovitele staveb ŘSD vybírá, a to hned pro několik staveb:

* Do finále již spěje výběrové řízení v případě obchvatu Olbramovic na Benešovsku na silnici I/3. Sešlo se deset nabídek, které nyní procházejí hodnocením.
* Aktuálně běží výběrové řízení na zhotovitele 2. stavby obchvatu Mělníka, což se týká silnic I/9 a I/16 – termín podání nabídek je do 11. března. Přesto už lze v místě stavby pozorovat jistý ruch. Došlo na kácení dřevin, což je třeba provést s předstihem v době vegetačního klidu.
* Další stavbou, u níž aktuálně běží výběrové řízení na zhotovitele – v tomto případě s termínem podání nabídek do 10. března – je akce označovaná jako D6 Krupá obchvat.

- Ještě letos na podzim by měla být zahájena také výstavba nového kruhového objezdu na silnici I/16 u obce Plazy na Mladoboleslavsku. Pravomocné stavební povolení již bylo vydáno – a s vypsáním výběrového řízení se počítá na přelomu 2. a 3. čtvrtletí.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic