V souvislosti s bouračkami a kolonami, s nimiž je bohužel nutno počítat, zdůrazňuje: zákon o provozu na pozemních komunikacích stanoví povinnost v koloně na dálnicích a víceproudých silnicích vytvářet takzvanou záchranářskou uličku. Což platí jak v zácpě, kdy vozidla zůstanou stát, tak i za situace, kdy pomalu popojíždějí.

Policisté upozorňují, že na tohle je třeba pamatovat již při příjezdu ke koloně. „Řidič musí zastavit s dostatečným odstupem od vozidla stojícím před ním, aby mohl se svým vozidlem případně manévrovat a popojíždět,“ upozornil Chalupa, na co se často zapomíná. Připomíná také změněná pravidla pro záchranářské uličky: ty se nyní vytvářejí „zleva“: znamená to v levém pruhu zastavit co nejvíce vlevo a v přilehlém a případných dalších pruzích uhnout doprava tak, aby mezi těmito pruhy vznikl prostor pro průjezd.

Policie současně upozorňuje, že do takto vytvořené „uličky“ smějí vjet pouze vozidla záchranných složek, policie, správce komunikace a další technika, jejíž posádka se podílí na odstraňování následků nehody (případně jiné překážky silničního provozu). Zneužití je nejen bezohledností, ale i skutkem, za který hrozí pokuta až do výše 2500 Kč.

Policie doporučuje řidičům:
- Sledovat aktuální dopravní zpravodajství pro plánovanou trasu.
- Předvídat, že může nastat dopravně kolizní situace – jako je třeba kolona pomalu jedoucích nebo stojících vozidel.
- Počítat s tím, že bude nutné vytvářet „uličku“ pro průjezd vozidel hasičů, policie, záchranné služby a údržby; na to je třeba pamatovat ještě předtím, než zastavíme v koloně.
- V koloně jet i zastavit s dostatečným odstupem, aby bylo možné případně s vozidlem manévrovat (popojet a uhnout).
- Nevzdalovat se od vozidla stojícího v koloně – a poslouchat rozhlasové vysílání s dopravním zpravodajstvím.