Návratnou finanční výpomoc v částce od 10 do 50 tisíc korun s odloženým splácením mohou získat osoby samostatně výdělečně činné, jejichž živnost byla aktivní k 12. březnu, splňující i další stanovené podmínky. K těm mimo jiné patří, že žadatel nemá bydliště registrované na radnici – a nečelí exekuci ani insolvenci. Jako zdroj pro poskytování bezúročných půjček má kraj zajištěný bankovní úvěr s výhodným úročením; podle informací zveřejněných krajským úřadem úroková sazba činí 0,415 procenta p. a. Peněz je jeho prostřednictvím k dispozici dostatek; podle předpokladů by celkový zájem mohl být výrazně vyšší, než jak se jeví v současnosti.

Se splácením, pro něž kraj zřídil speciální bankovní účet, mohou příjemci těchto půjček začít až příští rok v červnu; vrátit peníze je třeba nejpozději do března doku 2024. Pro automatické sledování splátek vytvořil krajský úřad počítačový systém, při jehož přípravě využil i zkušenosti s administrací kotlíkových dotací.