Akutní respirační infekce (které nemají nic společného s koronavirem, představujícím pro dnešek téma číslo jedna, ale hygienici je každoročně od podzimu sledují v rámci příprav na blížící se období chřipek) dosáhly ve 44. kalendářním týdnu poklesu celkové nemocnosti oproti předchozímu týdnu o 15,3 procenta, informovala ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Lilian Rumlová. „Celková nemocnost činila 449 onemocnění na sto tisíc obyvatel,“ konstatovala. Připomněla, že nejvyšší nemocnost byla hlášena v okrese Kolín, nejnižší v okrese Kladno.

Pokles proti předchozímu týdnu byl zaznamenán také v případě onemocnění s klinickým obrazem chřipky, která se na celkové nemocnosti podílejí jen nepatrně – z 0,2 procenta. Pacientů s příznaky podobnými chřipce nahlásili lékaři tak málo, že to celokrajsky vychází na jeden případ na sto tisíc obyvatel. Výsledná čísla nicméně mohou být poněkud ovlivněna menší ochotou některých lidí navštěvovat v nynější koronavirové době ordinace kvůli „běžným onemocněním“. S aktuálními opatřeními také může souviset menší potřeba lidí získat potvrzení o pracovní neschopnosti pro případ nepřítomnosti na pracovišti nebo omluvenku do školy.

Akutní respirační onemocnění ve středních Čechách

Věková skupina  Nemocnost na sto tisíc obyvatel  Změna proti předchozímu týdnu
Do 5 let  836 -28,2 procenta
6 – 14 let  407 -19,7 procenta
15 – 24 let  774 -12,4 procenta
25 – 59 let  336  -11,8 procenta
60 let a více  298  +4,2 procenta
Celkem  449  -15,3 procenta

Akutní respirační onemocnění v regionech

Region  Nemocnost na sto tisíc obyvatel  Změna proti předchozímu týdnu
Benešovsko 505 -4,0 procenta
Berounsko 417 -27,1 procenta
Kladensko  268 -9,5 procenta
Kolínsko  601  -10,7 procenta
Kutnohorsko 404  -11,0 procenta
Mělnicko  481 -50,1 procenta
Mladoboleslavsko 481  +14,3 procenta
Nymbursko  569  +32,3 procenta
Praha-východ 424  -30,8 procenta
Praha-západ 573  +23,2 procenta
Příbramsko 332  -41,1 procenta
Rakovnicko  343 -16,3 procenta
Středočeský kraj  449 -15,3 procenta

Zdroj: KHS Středočeského kraje; údaje za 44. kalendářní týden 2020