Že je to už dávno? Prosím, tady je novinka. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy nyní získalo za tento archeologický nález ocenění v Uherském Brodě. Ne tedy za samotný objev zahrnují rozmanité předměty od šperků po zbraně, ale za Příběh jednoho pokladu. Za profesionálně připravenou prezentaci představující veřejnosti jeho restaurování formou krátkého filmu. A kdo se podíval, může potvrdit: záchrana bronzových artefaktů je napínavý příběh, v němž se prolínají úžasná dobrodružství s pohádkou s dobrým koncem.

Sedmiminutový snímek vytvořený pro muzeum společností Cine4net, který je ke zhlédnutí na youtu.be/xe2sVYfrSaw, obdržel zvláštní uznání na 21. ročníku přehlídky muzejních filmů Musaionfilm, kterou pořádá uherskobrodské Muzeum Jana Amose Komenského. Svá díla tam prezentují nejenom muzea (ať jde o jejich vlastní práce, nebo se na vzniku nahrávek podíleli odborníci z produkčních společností), ale i další autorské týmy. A zastoupení – jak mezi účastníky, tak i mezi oceněnými – je velmi pestré: od České televize po školní třídy.

„Nad zhlédnutými filmy se vedou odborné diskuse, součástí programu jsou také semináře lektorů, pedagogů FAMU a kulturní programy,“ připomněla ve středu Markéta Urfusová z muzea v Roztokách.

Film o bronzovém pokladu od Turska je součástí projektu oceněného v prestižní soutěži muzejníků Gloria Musaealis; získal 2. místo v kategorii Muzejní počin roku 2017. Příběh zachycující jednotlivé etapy procesu restaurování od počátku až po uložení do depozitáře představuje nejen samotný nález výjimečného významu a jeho další osud, ale přibližuje také práci restaurátorek. Aby se mohli poučit nejen našinci, existuje i verze s titulky v angličtině.