Ta při zpracování žádostí představuje první krok. Následuje posouzení hodnoticími komisemi, které jednotlivé žádosti obodují (a stanoví tak jejich pořadí; pomocným kritériem je dále čas elektronického podání žádosti). Výstupy hodnotitelů ještě posuzují krajští radní, konečné slovo mají zastupitelé.

Stovky žadatelů nedostanou nic

V rámci krajských fondů, z nichž středočeští zastupitelé rozdělili celkem 174 milionů korun, však takový výsledek jako u hasičů nebyl typický. U některých z dotačních programů takzvaná alokace neboli předem vyčleněné peníze zdaleka poptávce nestačila. Nejde nicméně o nic mimořádného: zájem převyšuje možnosti každoročně – a u některých fondů bývá převis (tedy rozdíl mezi součtem požadovaných částek a alokovanými penězi) velmi výrazný.

„Největší převis letos zaznamenal Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství, kde bylo při původní alokaci 20 milionů korun uspokojeno pouze 16 žádostí z 82 hodnocených,“ připomněl náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO).

V rámci fondu, z něhož žadatelé (mezi nimiž mají převahu obce) mohou získávat podporu na budování a úpravy vodovodů, kanalizací, ale i rybníků nebo malých vodních nádrží, to tak zprvu vypadalo, že bude možno vyhovět jen pětině zájemců. Nakonec se jich dočká polovina: v rámci rozdělování zůstatku loňského hospodaření zastupitelé k původním dvaceti milionům přidali ještě dalších třicet. „Při celkové alokaci 50 milionů korun bude uspokojeno celkem 42 žadatelů z 82 hodnocených žádostí,“ poznamenal Kovács.

Tradičně vysoký převis žádostí zaznamenal Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence. Počet žádostí převýšil 550 – a uspokojeno z nich může být jen 224. Vysoký počet zájemců, na které se nedostalo, má také Středočeský Fond kultury a obnovy památek. Počet žádostí převýšil tři stovky, přičemž peníze stačí jen pro 174.

Také v rámci Středočeského Humanitárního fondu se rýsoval vysoký podíl těch, na něž nezbude. Zvlášť v oblasti zdravotnictví. Hodnoticí komise proto navrhla požadavky zájemců seškrtat – zkrátit o 25 procent – aby se dostalo na více žadatelů. Přispělo to k tomu, že se jich ze 42 dočká pětadvacet. Druhým tematickým zadáním humanitárního fondu je sociální oblast, v níž je podle Kovácsových slov letos situace lepší. „Zde bude moci být podpořeno 85 žádostí z rovné stovky hodnocených,“ uvedl náměstek hejtmanky.

Vysvětlení najdou zájemci na webu

Proč jiní dostali – a my nic? V čem jsme horší? Takové jsou otázky, jež si neúspěšní žadatelé kladou každoročně. Odpověď najdou na internetu; na webových stránkách jednotlivých středočeských fondů. Tam budou stejně jako loni zveřejněny výsledky hodnocení. Představitelé hejtmanství opakovaně zdůrazňovali, že hodnoticí kritéria byla upravena tak, aby možnost subjektivního posuzování byla odstraněna – nebo alespoň velmi výrazně snížena.

Rozdělování dotací Středočeského kraje

* Středočeští zastupitelé rozdělili 174 milionů korun v rámci krajských dotačních programů. Pro letošní rok uzavřeli rozdělování peněz z několika fondů, do nichž se žádosti předkládaly v lednu:
- Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek integrovaného záchranného systému
- Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence
- Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
- Středočeského Humanitárního fondu
- Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství

* Zastupitelé dále schválili poskytnutí dotací podle Programu II 2018 pro poskytování dotací ze Středočeského Infrastrukturního fondu – I. část. Odsouhlasili poskytnutí necelých 12 milionů na podporu obnovy a rozvoje základních a mateřských škol v šesti obcích. Protože žádat o dotace z tohoto programu bylo možno až do 30. dubna, druhou část dotací budou zastupitelé schvalovat v červnu

* V rámci některých krajských fondů jsou žádosti podávány a schvalovávány průběžně po celý rok. Jedná se o:
- Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof
- Středočeský Fond obnovy venkova

* Žádat o dotace ze Středočeského Infrastrukturního fondu na výstavbu a rekonstrukce základních škol i vodovodů a kanalizací, které jsou primárně podpořeny ze státního rozpočtu nebo z evropských fondů, mohly obce do 3. května; rozhodovat o přidělení peněz se bude na červnovém jednání zastupitelstva (výjimkou je spolufinancování projektů podpořených primárně z programů ministerstva pro místní rozvoj, kdy žádosti krajský úřad přijímá až do 31. července – a zastupitelé pak budou rozhodovat v září)

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje