Stejně ostatně hovoří i hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO): návrh hodnotí jako výrazně proinvestiční a zaměřený na maximální využití evropských fondů. Nakolik se v tom shodne i s opozicí a jak budou jednotlivé strany zastoupené v krajském zastupitelstvu vnímat částky určené pro konkrétní rozpočtové kapitoly, se ukáže na jednání 25. listopadu, kdy by měl být rozpočet schvalován.

Kovács, který má na starost oblast financí a evropských fondů, hovoří o samých kladech: vedle investic a důrazu na využití evropských peněz podtrhuje podporu koncepční politiky kraje i snižování dlouhodobého zadlužení. Jermanová přikyvuje a nabízí čísla, jež považuje za důvod k hrdosti.

„Ve srovnání s rokem 2019 budeme v roce 2020 díky dotacím z Evropské unie investovat o 850 milionů korun více než letos. Na opravy silnic půjde také o 156 milionů korun více – a o 333 milionů korun budou navýšeny výdaje na dopravní obslužnost,“ konstatovala s tím, že tyhle změny umožňují vysoká úspěšnost kraje v dotačních řízeních a vyšší daňové příjmy. 

Hejtmanka v úterý upozornila i na navýšení investičních výdajů ze 450 milionů na 700, přičemž se jedná jak o připravené investice kraje, tak jeho příspěvkových organizací. „To se nám podařilo mimo jiné i díky zastavení ztrát krajských nemocnic, což je oproti minulým letům výrazná změna,“ poznamenala.

Krajský úřad v úterý upřesnil, že rozpočet je sestaven ve výši příjmů 31 323 576,90 tisíce korun a výdajů 31 784 089,90 tisíce. „Rozdíl mezi výdaji a příjmy je pokryt zapojením bankovního úvěru ve výši 700 000 tis. korun a snížen o splátky z přijatého úvěru kraje ve výši 239 487 tis. korun. Po zapojení tohoto financování je tak zdrojová i výdajová část vyrovnaná a činí 32 023 576,90 tis. korun,“ vyčíslil krajský úřad. Tedy: jde o dvaatřicet miliard.

Hejtmanství připomíná i další cifry. Daňové příjmy kraje se očekávají ve výši 10,4 miliardy korun, což je o 600 milionů (6,1 procenta) více než v letošním rozpočtu. Důležitost této změny, vycházející z předpovědi ministerstva financí, podtrhuje Kovács: umožní dát na běžné opravy a údržbu silnic o 156 milionů korun více ve srovnání s letoškem, kdy se jedná o 1,36 miliardy.

„Dále bude možné posílit finance na dopravní obslužnost z 2,58 miliardy až na 2,91 miliardy korun, tedy o 333 milionů korun,“ uvedl náměstek hejtmanky. S tím, že ještě větší skok je patrný v případě čerpání evropských peněz, zvláště projektů dotovaných v rámci programů IROP a ITI. Pro financování evropských projektů mají být také využity finanční prostředky z minulých let, vratky z předfinancovaných projektů, daňové příjmy – a rovněž 0,7 miliardy korun z úvěru určeného na předfinancování projektů.

Návrh rozpočtu podle krajského úřadu počítá také s očekávaným navyšováním mezd zaměstnanců kraje i řidičů veřejné dopravy. Připraveno je na to více než čtvrt miliardy: 230 milionů korun. Podobná částka jako letos je předběžně určena k rozdělení na dotacích pro obce, města či třeba sportovní oddíly. V návrhu figuruje suma 490 milionů korun – o šest milionů více než v rozpočtu na rok 2019.

Novinkou má být Středočeský Fond prevence s pětimilionovou alokací, určený k financování adiktologických služeb (léčby závislostí) pro patologické hráče i protidrogové prevence. Zřejmě jde o jedno z témat, kolem nichž lze očekávat obsáhlejší diskusi. Také v případě Středočeského Humanitárního fondu je navrhována významnější změna: zdvojnásobení původních dvou milionů na čtyři miliony.

Významné kapitoly navrhovaného rozpočtu

- Doprava: pro rok 2020 návrh vyčleňuje celkem 4,8 miliardy korun, což je o 460 milionů více než pro rok 2019. Největší část prostředků má jít na zajištění dopravní obslužnosti (2,9 miliardy). Na činnost Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje je určeno 1,7 miliardy.

- Školství má dostat 662,8 milionu korun – oproti roku 2019 o 30,6 milionu více. Největší částka je určena na provoz škol a školských zařízení.

- Pro zdravotnictví je v plánu 735,6 milionu korun. Stejně jako v roce 2019 jsou opět posíleny i finanční prostředky na provoz Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, a to z 508,6 milionů korun na 528 milionů. Stejně jako v roce 2019 se podařilo v rozpočtu ušetřit díky zlepšenému hospodaření oblastních nemocnic; úspory míří na investice.

- Na regionální rozvoj je určeno oproti letošním 148,4 milionu korun nově 176,6 milionu korun. Navýšení o 19 procent převážně souvisí se zvýšením příspěvku na činnost Středočeské centrály cestovního ruchu (SCCR). Měla by hospodařit s 55 miliony korun, což je o 23,8 milionu korun více než v loňském roce. Pro oblast cestovního ruchu a na podporu lokálních akcí hodlá vedení kraje využít pro příští rok 20,3 milionu korun. Středočeské inovační centrum (SIC) by mělo z krajského rozpočtu získat 31,9 milionu korun.

- Oblasti kultury a památkové péče se má rozpočet navýšit o 15,7 milionu korun na 395,9 milionu korun. Například 30 milionů je plánováno na financování Programu na obnovu památek určených ke společenskému využití (výše částky se nemění).

- Životního prostředí a zemědělství se v návrhu rozpočtu týká celkem 52,1 milionu korun; stejně jako v roce 2019. Z toho připadá například na ekologickou výchovu a osvětu částka 17,5 milionu. Suma 17 milionů korun by měla jít na chráněné části přírody. Na monitoring ovzduší by kraj měl poskytnout opět jeden milion.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje