Právě kraji patří pozemky, o něž se má plocha rezervace rozšířit – a z Peterových slov vyplývá, že se již schyluje k podpisu smlouvy o pronájmu. „Panu Dostálovi jsme poslali její návrh – a on poslal připomínky. My se s nimi vyrovnáme – a v nejbližších dnech by smlouva mohla být podepsána,“ konstatoval náměstek hejtmanky.

Základní požadavek: uhlídat počty

„Připomněli jsme jednu zásadní věc: je důležité, aby nedocházelo k nárůstu počtu jedinců, protože další pozemky už nemáme,“ zdůraznil dále Petera. Připomněl tím loňské debaty o poskytnutí dalších pozemků České krajině poté, co tato ochranářská organizace upozornila, že se stáda pomnožila – a dosavadní plocha je neuživí; před rokem se dokonce hovořilo o hrozbě nuceného vybíjení divokých koní (nakonec se jich část podařilo přemístit do jiné lokality).

Představitelé kraje loni v září s dočasným poskytnutím pozemků vyslovili souhlas, pokud Česká krajina předloží koncepci rozvoje chovu včetně informací o tom, jak bude ovlivňovat přirozené množení stáda.

Práce mohou začít téměř okamžitě

Chystaný podpis smlouvy o zápůjčce je podle Dostálových slov podstatný pro to, aby mohly začít práce na budování oplocení, jehož prostřednictvím se plocha rezervace rozšíří. „Nebude to hned druhý den, ale velmi brzy ano,“ řekl Deníku ředitel České krajiny. „Jedná se skutečně o poslední překážku k tomu, abychom mohli objednat firmu – a mohlo se začít pracovat,“ doplnil. V podobných případech obvyklý problém, a to nedostatek peněz, totiž tentokrát není na stole. Alespoň ne s tradiční palčivostí.

Shromáždit potřebné dva miliony korun se České krajině již podařilo, přičemž pomohla podpora veřejnosti. Příspěvky dárců Dostál oceňuje o to víc, že je lidé poskytovali i v době, kdy se objevila ekonomická krize související s opatřeními proti koronaviru.

„Velká část darů se scházela po třicetikorunových dárcovských esemeskách nebo stokorunových příspěvcích; na záchranu rezervace tak přispěly desítky tisíc lidí,“ uvedl Dostál se slovy díků. Hovoří v té souvislosti o jednom z „nejsilnějších příběhů, které se v Česku během koronakrize odehrály, kdy lidé darovali peníze i přesto, že se obávají o zdraví a nevědí, jestli kvůli dopadům na ekonomiku nepřijdou o zaměstnání.

Připomněl dále, že závěr kampaně spojený se získáváním posledních 300 tisíc korun se odehrával na dárcovském portálu donio.cz. S tím, že na donio.cz/CeskaKrajina, prostřednictvím dárcovských SMS i dalšími metodami je možné přispět i nadále; peníze totiž budou třeba ještě na další vybavení: především na napajedla a vrty pro získávání vody.

Velcí kopytníci mají uzdravit krajinu

Pastevní rezervace, často označovaná přezdívkou České Serengeti, kde největší pozornost vyvolávají divocí koně, zubři a zpětně šlechtění pratuři, vznikla v bývalém vojenském prostoru u Milovic na počátku roku 2015. Pastva těchto velkých kopytníků výrazně ovlivňuje charakter krajiny poté, co jí přestal prospívat pohyb armádní pásové techniky – a hrozilo vymizení řady vzácných rostlinných i živočišných druhů.

Česká krajina se tak může pochlubit, že díky pobytu velkých zvířat lákajících pozornost návštěvníků oblasti a vyvolávajících u nich nadšení se postupně daří „uzdravovat krajinu“ s cennými lučními biotopy (byť z pohledu odborníků samotní koně, zubři, a dokonce ani pratuři, ač jsou nejnápadnější, nepředstavují zdejší nejvýraznější přírodní hodnoty).

Aby se to dařilo co nejlépe, ochranářská organizace, jež rezervaci provozuje, spolupracuje s řadou partnerů. K nejviditelnějším se řadí ti z Českých Budějovic – Biologické centrum Akademie věd ČR a Jihočeská univerzita. Pozadu však nezůstává ani metropole, zastoupená například Univerzitou Karlovou, Českou zemědělskou univerzitou nebo Botanickou zahradou hlavního města Prahy. U Milovic však bývají hosty i experti třeba ze Zoo Liberec nebo odborníci z různých institucí na Moravě – zejména z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR či brněnských univerzit Mendelovy i Masarykovy.

Možnosti přispět na dokončení rezervace:

- Dárcovský portál Donio.cz/CeskaKrajina
- Dárcovské SMS zprávy ve tvaru DMS KRAJINA 30, DMS KRAJINA 60 nebo DMS KRAJINA 90 zaslané na číslo 87 777
- Dárcovský portál Darujspravne.cz
- Nákup ve vybraných e-shopech (prostřednictvím portálu Givt.cz nebo na webu zelenadomacnost.com)

Zdroj: Dalibor Dostál, Česká krajina