Příčin nedostatku je celá řada, sestry scházely českému zdravotnictví v každém období, avšak ukazuje se, že hlavní problém je v systému vzdělávání sester. To by se od příštího roku mělo změnit.

Současný systém vzdělávání sester je komplikovaný. Ten, kdo vystuduje střední zdravotní školu s maturitou, může pracovat v nemocnici jen jako asistent, a to pouze pod dohledem zdravotní sestry. Všeobecnou sestrou je možné se stát až po dalším studiu na vysoké škole bakalářského, případně navazujícího magisterského studia.

Podmínkou pro bakalářské studium je jakákoliv střední škola. Tříleté bakalářské studium tak opravňuje k vyšším kompetencím než studenta ze čtyřleté zdravotní školy. Změna zákona, jenž schválila vláda, má situaci ve vzdělávání zdravotního personálu zlepšit.

Rok na vyšší odborné škole

Vzdělávání by se tak mělo zkrátit. Pro výkon povolání zdravotní sestry již nebude podmínkou studium na vysoké škole, ale po čtyřleté zdravotní škole jeden rok na vyšší odborné škole. Ti současní se čtyřletou zdravotní školou by si vzdělání doplnili jednoročním studiem.

„Praxe potřebuje jasná pravidla pro práci se změněným systémem požadavků na vzdělávání sester, který novela zákona přinese. Za ministerstvo zdravotnictví budu iniciovat spolupráci s ministerstvem školství na nastavení obsahu vzdělávání praktických sester v systému 4+1 tak, aby do praxe co nejrychleji přicházeli dobře připravení zdravotničtí pracovníci," řekla náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.

A jak si s nedostatkem sester snaží poradit kladenská nemocnice? „Tuto situaci řešíme nadúvazky, přesčasovými hodinami, přidáváním peněz za pracovní neschopnosti, které vyplácíme. Stojí nás to nemalé finanční prostředky, ale také síly našich zaměstnanců, za což jim moc děkujeme," uvedla hlavní sestra kladenské nemocnice Aneta Heřmanová.

I přes to, že zdravotnická škola v Kladně každoročně vyprodukuje poměrně velké množství sester, kladenské nemocnici to žádný úvazek letos nepřineslo. „Velmi mě mrzí, že se k nám do nemocnice letos nepřihlásil ani jeden absolvent. Myslím si, že to není tím, že by šli do jiných nemocnic, ale tím, že šli dál studovat," konstatovala Heřmanová.

Výpomoc hlavně ze Slovenska

Co se týče cizineckého personálu, na pozici sestry pracuje podle Heřmanové jen několik málo cizinců, a to zejména ze Slovenska. Pomocnou ruku však přikládají také zdravotní bratři. „Zatím jich máme málo, ale jsme za ně rádi," sdělila Aneta Heřmanová.

Celkem v kladenské nemocnici v současné době pracuje 510 všeobecných sester a nestačí to. Podobně jsou na tom nemocnice ve všech větších městech. A kolik tedy chybí českým nemocnicím sester? 

„My jsme si dělali statistiku od roku 2014 až 2015 a vychází nám, že chybí asi 1500 úvazků. Také mě velmi mrzí, že zdravotní sestry jsou na tom oproti lékařům, co se platu týče, o dost hůře. Byla bych velmi ráda, kdyby jsme sestřičkám mzdy zvedli," zmínila Lenka Teska Arnoštová.

„Vláda by tento týden měla uzavřít se zástupci krajů a ministerstvem zdravotnictví memorandum. V něm by měli zástupci krajů prohlásit zvýšení mezd o deset procent zaměstnancům ve svých zdravotnických zařízeních," dodala.

Čtěte také: Česko stojí před kolapsem zdravotnické sítě