Naposledy sčítači vyrazili do terénu v roce 2016. Výsledky počítání projíždějících vozidel a zjištění o tom, co se od té doby změnilo, mají posloužit především ministerstvu dopravy. Využití však najdou i v rámci plánování na dalších úrovních; zejména v rámci činnosti krajů. Určeny jsou přitom nejen k úvahám o rozvoji dopravní sítě. Význam mají třeba také pro rozhodování o opravách silnic, pro projektovou a posudkovou činnost – ale i v oblasti ochrany životního prostředí.

Brigáda se zapojením mobilu

Zmiňované odhady nárůstu nejsou jen tak nějakými ciframi střelenými od boku; ba dokonce ani nejde o propočty odvozované z dříve zaznamenaných změn. Vycházejí z hodnot automatických zařízení pro počítání průjezdů, jež jsou v některých místech instalována.

Úplně přesné hodnoty pro konkrétní úseky nicméně mají zjistit lidé. Ředitelství silnic a dálnic spouští velký projekt CSD, což znamená Celostátní sčítání dopravy. Naplno je rozjede 12. července, a to prostřednictvím konsorcia vedeného Centrem dopravního výzkumu, které koordinuje činnost zapojených brigádníků. Ti se mohou přihlásit i na dálku prostřednictvím internetové adresy scitani.vars.cz, a to bez nutnosti jít někam podepsat smlouvu.

Vyrazí tak až v určeném čase přímo na sjednaný úsek. Zájemci potřebují jen ochotu zodpovědně spolupracovat a chytrý mobil s dlouhou výdrží baterie, již nezaskočí čtyřhodinová směna (nebo raději doplněný powerbankou), do něhož si stáhnou sčítací aplikaci. Dělání čárek do papírové tabulky už totiž patří minulosti.

Jarní část až v příštím roce

Letošní sčítání dopravy potrvá do konce října. Zpravidla se při tomto počítání začíná jarní etapou, obvykle trvající od poloviny dubna do 30. června. Tentokrát ale plány změnila koronavirová epidemie, která nakazila i silniční provoz. Po dohodě s dodavatelem zakázky je jarní část přesunuta na stejné období příštího roku, sdělil Deníku Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic. Léto už ale podle jeho slov poběží podle plánu. „Na konci května, kdy bylo z aktuálních dat intenzit dopravy zřejmé, že se doprava pomalu vrací do stavu před vyhlášením mimořádných opatření, bylo rozhodnuto, že prázdninová i podzimní část CSD 2020 proběhne v letošním roce,“ konstatoval.

Minulé rozdíly v intenzitě dopravy (2010 – 2016)
- Dálnice celkem – nárůst o 11 procent
+ dálnice I. třídy – nárůst o 13 procent
+ dálnice II. třídy (bývalé rychlostní silnice) – nárůst o 7 procent
- Silnice I. třídy – nárůst o 13 procent
- Silnice II. třídy – nárůst o 13 procent
- Silnice III. třídy – nárůst o 13 %
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic