Před půl rokem se vám narodila dcera Ema. Doba, kdy půjde do školy, se ještě může zdát vzdálená: už teď se ale lze zamýšlet, zda půjde o školu podobnou té dnešní, nebo se promění. A může případným změnám nějak pomoci kraj?

Až Emička půjde za šest let do školy, půjde do školy základní – což jsou školy, které zřizují obce a města. Předpokládám, že půjde do školy v Benešově; už mám i zhruba vybráno, do které. Myslím, že škola bude ještě více než dnes využívat všemožných elektronických technologií: internet, tablety a podobně. Doufám ale, že to na druhou stranu vyváží pohybová aktivita. Podle mě bude naše Emča hrozný divoch; ta to bude potřebovat.

V rámci setkání jste pozvala podnikatele k účasti na vaší další cestě do Spojených států, kde jste se s doprovodem již opakovaně účastnila veletrhu investičních příležitostí SelectUSA. Po návratu z letošní mise jste se Deníku svěřila s nápadem uspořádat mezinárodní konferenci věnovanou energetice, která by se mohla uskutečnit na jaře. Je tenhle plán stále aktuální?

Pořád platí – ale přišli jsme ještě s jiným nápadem: sejít se se všemi hejtmany V4 neboli Visegrárdské skupiny, a to při příležitosti předsednictví České republiky Radě V4. Jsme připraveni přizvat i „hejtmany“ (ta funkce se v každé zemi nazývá jinak) také z Německa, Rakouska –a rádi bychom i z Ukrajiny. Předpokládáme, že by mohli přijet představitelé až 70 regionů z celé střední Evropy. To, myslím, má nyní větší prioritu. Chystat se bude i energetická konference, ale v téhle chvíli ještě nemá přesné obrysy; musíme jí také najít dobrý termín.

A setkání hejtmanů a jejich zahraničních partnerů už termín má?

Ano: bude v květnu. Protože to není úplně levná záležitost, požádali jsme o podporu z Visegrádského fondu. Vypadá to, že bychom ji mohli dostat. Už teď se těším; bude to velká událost. Nicméně pokud se vrátíme k té energetické konferenci, pořadatelem nebude kraj, ale Středočeské inovační centrum (SIC). To je podle mě hlavním nositelem těchto myšlenek a inovací.

Na jaře se hovořilo o tom, že je cílem, aby SIC mělo vlastní příjmy a nebylo odkázané na peníze od kraje. Došlo k zásadním změnám: ve vedení, v organizační struktuře i v přestěhování sídla na krajský úřad. Už tyto inovace inovačního centra nesou výsledky? Mluvilo se o tom, že SIC bude rozvíjet i projekty, které by přispěly k výdělku. Už vydělává?

Dala jsem jim nějaký čas na rozjezd – a v této chvíli jsou v té fázi. Vypadá to, že se nám daří získávat finanční zdroje od institucí, které do inovačního centra chtějí vstoupit. Doufám, že se to projeví v dalších letech, i když v příštím roce to asi ještě zásadní změna nebude. Ale časem by se SIC mělo obejít bez zásadní podpory kraje. Oni si teď nastavují komerční aktivity, aby byli nějakým způsobem soběstační. Na druhou stranu nechci, aby z toho byl tvrdý byznys. Byla bych ráda, aby tam byla vyvážená služba městům a obcím a ráda bych, aby z peněz, které získají, byli schopni poskytovat tuto službu zdarma. Pokud toho schopni nebudou, určitě je to oblast, kterou v případě, že budu znovu hejtmankou, bude kraj dotovat. Pro nás je SIC nositelem inovací do obcí a měst. Pokud nebudeme mít „chytré“ obce a města, „chytrý“ nikdy nebude ani kraj.

V minulosti o sobě SIC dávalo vědět zvláště inovačními a kreativními vouchery, nabízejícími malým a středním firmám dotace na zaplacení spolupráce s oborníky při zavádění nových technologií či v oblasti marketingu. Jednou bylo dokonce třeba losovat, protože připravené miliony nestačily. Počítá se s možností tyto částky navýšit?

O navyšování alokace jsme se SIC nehovořili. Teď se dojednává rozpočet kraje – a uvidíme, jak to dopadne.

Podívejme se tedy na to, co už zaplaceno je. U Českých radiokomunikací kraj nedávno objednal připojení v rámci sítě IoT neboli takzvaného internetu věcí a nabízí svým příspěvkovým organizacím i obcím, městům a jejich organizacím možnost připojení rozmanitých senzorů či dalších zařízení. Máte už nějaké konkrétní ohlasy zájemců o využívání?

Mám zprávy, že zájem je velký a první projekty se již připravují; konkrétní ale v téhle chvíli být neumím. Tahle agenda je rozsáhlá a já ji neřídím, jenom si nechávám jednou za čas skládat účty. A to „zúčtování“ je zatím přede mnou.

Vraťme se k vaší nabídce pro zástupce firem k účasti na vaší cestě do USA. Lze upřesnit, co přesně jim nabízíte?

Když tam jedu, jsem vlastně nejvyšším představitelem České republiky, který kdy na veletrhu SelectUSA byl. Já tomu dávám vážnost, punc toho, že zastupuji Českou republiku, a otvírám jim dveře i na různé instituce, protože se mnou jezdí na jednání. Složení delegace se mění podle toho, jaké jednání mám, takže někteří účastníci mají vlastní separé program: navštěvují pro ně důležité partnery nebo firmy podnikající v oborech, kde mohou získat nějakou inspiraci. Vrcholem je pak samotný veletrh, kde se dostanou do kontaktu nejenom s americkými zástupci, ale i se zástupci jiných zemí. Aktivní podnikatelé si skutečně mohou odvézt spoustu věcí. A aktivní jsou, když tam jedou za své; náklady jim kraj nehradí. To by mi opozice v zastupitelstvu asi neodpustila, i když přínos pro kraj je obrovský – jsou to ale věci, které se obtížně vysvětlují. Jde jen to to, aby se nebáli. Ty peníze za to stojí, není to žádná extra velká částka: řekněme plus minus taková dovolená pro dva u moře na týden, možná méně.

Po svém posledním návratu z USA jste nadšeně hovořila o malých modulárních jaderných reaktorech. Nyní se ukazuje, že díky aktivitám firmy ČEZ a společnosti ÚJV v Řeži se v této oblasti spolupráce rozbíhá ještě intenzivněji, než se původně počítalo…

Za to jsem ráda. Pokud to toho vstoupí ČEZ, nabírá to reálných rozměrů. Společnost NuScale, s jejímiž zástupci jsem se ve Státech setkala, je v tomto oboru poměrně daleko. A přednedávnem jsem mluvila s generálním ředitelem ČEZu Kamilem Čermákem a říkala jsem, že doufám, že první takovýto malý reaktor bude brzy na světě – a to na území Středočeského kraje.

Odhaduji správně: Milovice?

Ráda bych, aby to bylo tam; v novém technologickém parku nebo novém „chytrém“ městě. Tam by to zapadalo přesně do těch linií, které si představujeme. Ale může to být i dobré řešení třeba pro nemocnice nebo pro větší územní celky jako obce s rozšířenou působností. Musí to ale zapadnout do národní energetické koncepce. Mohu říci, že je to bezpečnější: ta území se stávají energeticky samostatná.

Časový odhad existuje?

Pan ředitel říkal, že než bude někde zařízení schopné provozu, vidí to na šest let – a to je velký optimista. Já říkala, že mě nezná; že budu urputná. A doufám, že to „někde“ opravdu budou střední Čechy.

Jak to vůbec vypadá s vizí „chytrého“ města u Milovic?

Před pár dny přišla analýza, kterou jsme zadávali – a já ji ještě neviděla. Musíme si na to sednout a posoudit, jak jsou realizovatelné naše představy. Myslím, že z větší části realizovatelné budou. Ale teď to studuje odbor regionálního rozvoje, dívá se na to i SIC, protože jeho se to bezprostředně týká – a pak o tom určitě budeme mluvit.

Pokud se na závěr vrátíme od příštích let k příštím týdnům, bude se chystat zimní údržba komunikací. Hovoříme-li o inovacích, už teď je pohyb sypačů sledován na dálku pomocí GPS, což mohou občané sledovat i na internetu. Chystá se v této oblasti nějaká další novinka z oblasti vědy a techniky?

Myslím, že tam toho moc nevyzkoumáte. Radlice prostě musí vyjet a pak to někdo posypat. Možná by se dalo vymyslet nějaké lepší složení sypací směsi.

Právě na to jsem se chtěl zeptat – zda se třeba v tomto směru mohou naplnit memoranda o spolupráci, která má kraj podepsána s vysokými školami.

Nevím, že by se to teď řešilo a bylo to tím nejhlavnějším, co nás nyní trápí. Mám ale pro vás jinou inovaci, na kterou mě přivedl pan starosta z Kněžiček na mém posledním úředním dnu hejtmanky v Nymburce, a to umožnit starostům konferenční videohovory s úřadem. S úředníky, s nimiž potřebují něco vyřídit, případně se mnou či s ostatními radními. My máme zařízení koupené z prostředků Asociace krajů ČR a teď zjišťujeme, jak moc je kompatibilní s vybavením starostů. Tohle by byl malý projekt, ale pro ně určitě velká úspora času. Starostové by neztratili celý den cestou do Prahy, nemuseli by hledat parkování, ale zavolali by si dopředu, vyblokovali si čas – a pak své záležitosti mohli vyřešit s úředníkem nebo s námi na dálku třeba během 15 minut. Za tenhle nápad panu starostovi moc děkuji.