O pokračování běžných aktivit v centrech pro seniory a lidi s handicapem, jež byla v uplynulých letech pod názvem Posez (což znamená pomoc seniorům a zdravotně postiženým) zřízena na několika místech středních Čech, nemůže být za současných opatření proti šíření koronaviru ani řeč. Znovu rozjet jejich činnost by však krajský radní pro oblast sociálních věcí Hrabánek chtěl hned, jakmile to vývoj situace umožní. „Budeme pokračovat – a máme i finance,“ řekl Deníku. Líbilo by se mu rozšiřování jejich sítě, což ale pro nejbližší období nebude úplně aktuální: současná doba tomu zrovna nenahrává – a také partnerské společnosti, jež se staraly o provoz Posezů, nyní svou činnost zaměřují jiným směrem.

Poradenství i různé akce

Cílem center se zapojením místních sociálních pracovníků, s provozem financovaným společně krajem a daným městem, je především bezplatně poskytovat základní sociální poradenství pomáhající lidem zvládat tíživou situaci, v níž se ocitli třeba kvůli nemoci nebo zdravotním obtížím blízké osoby, a pomoci jim zorientovat se a správně je nasměrovat. Včetně nabídky internetového připojení či případné pomoci s vyplněním formuláře. Může to ale třeba znamenat i nabídku smysluplného trávení času či nalezení životní náplně po odchodu partnera. Mnohde se pustili i do pořádání kolektivních akcí klubového charakteru a podle svých možností nabízejí i další služby; zpravidla občanskou poradnu se zaměřením na majetkové vztahy, dluhovou problematiku, ochranu spotřebitele nebo třeba sousedské vztahy. Podle možností bývá zajištěno i právní poradenství, stejně jako leccos dalšího: kupříkladu v Poděbradech se obsáhleji zaměřili i na řešení problémů v rodinách s dětmi.

Že jde o záměr, u jehož zrodu a uvedení do života stály jeho předchůdkyně z opačného pólu politického spektra – před čtyřmi roky to byla krajská radní pro oblast sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO), již po odchodu na ministerstvo práce a sociálních věcí vystřídala Aneta Heřmanová (ČSSD) – Hrabánek neřeší. „Za mě je to dobrý projekt,“ řekl Deníku. S tím, že jako starosta Slaného poznal fungování tamějšího kontaktního místa – a hodnotí je jako užitečnou službu, správně zacílenou na lidi, kteří ji potřebují. A také službu vyhledávanou.

Nouze o peníze snad nebude

Sociální oblast není podle Hrabánkových slov sférou, kde by se politicky rozlišovalo na „my a „oni“. Naopak: klíčové je zajistit služby a fungování úspěšných záměrů bez ohledu na politické změny. Proto je radní potěšen, že i při velmi napjatém rozpočtu kraje mohou příspěvkové organizace spadající do jeho resortu počítat s penězi na provoz odpovídajícími úrovni loňskému roku. Přičemž lze ještě předpokládat možnosti vylepšení.

Krajské plány v sociální oblasti
- Podpora terénní a ambulantní služby pro seniory a zdravotně postižené včetně hospicové péče. Pracovníků v sociálních službách, kteří poskytují služby u klientů doma, má přibývat.
- Snížení administrativní zátěže organizací poskytujících sociální služby; pravidla financování budou jasná a předvídatelná.
- Na základě analýzy dostupnosti pobytových sociálních zařízení a terénních služeb bude navýšena kapacita poskytovaných služeb (včetně kapacity zařízení pro klienty s Alzheimerovou chorobou).
- Chystá se lepší propojení sociální a zdravotní oblasti v rámci paliativní a hospicové péče.
- Podpory se dočkají služby pro rodiny s autistickými dětmi.
- Prohloubení spolupráce s městy a obcemi, neziskovými organizacemi, církvemi a dalšími poskytovateli sociálních služeb.
- Hledání peněz na rozvoj sociálních služeb ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí i s využitím evropských fondů – včetně zlepšení podmínek pro odměňování jejich pracovníků.
- Podpora dalšího rozšiřování sítě komunitních center Posez.

Zdroj: Programové prohlášení středočeských radních pro období 2020 – 2024