Jde o takzvanou stavbu SOKP (silniční okruh kolem Prahy) 519, proti níž kraj nemá námitky. Vlastně je to naopak: představitelé hejtmanství dlouhodobě volají po co nejrychlejším dokončení okruhu, který dnes nese označení D0. Na rozdíl od řady obyvatel obcí v okolí chystané stavby, kteří sice potřebnost této dálniční komunikace připouštějí rovněž, avšak rádi by ji viděli co nejdál od svého bydliště. Rozhodnutí radních v rámci takzvaného procesu EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) předcházelo projednání ve výboru pro životní prostředí a zemědělství krajského zastupitelstva, informoval krajský úřad.

Souhlas s budováním další části okruhu v úseku 519 vychází z předpokladu, že tato stavba pomůže odklonit tranzitní nákladní dopravu z centrálních a hustě zastavěných částí Prahy, přičemž jeho trasa prochází zejména nezastavěným extravilánovým územím. „Začátek stavby je ve staničení kilometru 38,25 v přechodu přes Vltavu mostem, což je území charakteristické hlubokým údolím se strmými skalními srázy na obou březích řeky. Dále trasa přechází relativně hluboké rokle Čimického a Drahanského potoka, tedy pravostranné vltavské přítoky. Mezi Čimicemi, Dolními Chabry, Zdiby a Březiněvsí je území charakteristické rozsáhlými poli. Konec stavby je v mimoúrovňové křižovatce Březiněves v kilometru 46,4,“ upřesnila čáru v mapě Helena Frintová z kanceláře hejtmanky.

Náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD) upřesnil, že se jedná o úsek dálnice v celkové délce 8,15 kilometru, která bude mít šest jízdních pruhů; po třech v každém směru. „V rámci stavby jsou navrženy tři mimoúrovňové křižovatky – MÚK Čimice, MÚK Ústecká, MÚK Březiněves – a dále několik mostních objektů. Například úrovňový most přes Vltavu, most přes Čimické údolí nebo most přes Drahanské údolí,“ upřesnil Petera. S tím, že většina trasy je vedena v zářezu. Součástí chystané stavební akce jsou i další doprovodné stavby: nadjezdy, lávky, produktovody, vodohospodářské objekty – a rovněž přeložky nynější infrastruktury dopravní i technické.

MapaZdroj: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

Ilustrační foto
Kraj nabízí peníze na vylepšení infocenter. Bude zájem?
Ilustrační foto.
Pochybení restauratéry přišla už na dva miliony