Výsledky svého úsilí v 18 vyhlášených vědních oborech se od 8. do 12. června přijedou pochlubit čtyři stovky žáků a studentů. Před porotou, pro niž je v tomto případě plně na místě použít v jiných případech možná někdy poněkud nadbytečně uplatňovaného přívlastku „odborná“, obhajují jednotlivci i kolektivy samostatně vypracovanou práci na zvolené téma nebo prakticky předvádějí didaktickou pomůcku nebo výrobek.

Obory jsou rozmanité: od matematiky a statistiky, fyziky či chemie přes zdravotnictví, geografii až po filozofii, teorii kultury, průmyslový design nebo lesní hospodářství. Do celostátního finále soutěžní přehlídky vyhlašované ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy postoupili ti opravdu nejlepší řešitelé: již uspěli ve školních kolech, pak v okresních – a zvítězili i v krajských. A některým jejich výsledky bez nadsázky otevírají cestu k budoucímu studiu na vysoké škole.

Středoškolská odborná činnost je pro mladé aktivní lidi příležitostí, jak důkladně poznat obor, kterému se v životě chtějí věnovat, vyzkoušet si vědeckou práci – a také veřejnou prezentaci před odbornými komisemi. Stejně jako získat motivaci pro další studium, připomněl středočeský radní pro oblast vzdělávání a sportu – a stále i aktivní pedagog – Milan Vácha (STAN). „Vážím si toho, že pořadatelstvím této unikátní přehlídky bylo pověřeno kutnohorské gymnázium. Věřím, že celostátní přehlídka bude mít opět vysokou úroveň a přeji kutnohorskému gymnáziu, aby organizace akce proběhla bez problémů,“ zdůraznil.