Množství úlovků loni ve srovnání s předchozí sezonou většinou stouplo celorepublikově – neplatí to však pro veškerou zvěř, když třeba odstřel divokých prasat vykazuje meziroční propad o dvě pětiny.

Střední Čechy, v porovnání regionů sledované společně s Prahou, jsou v řadě případů na špici. Znatelně předbíhají další regiony s výraznou mysliveckou tradicí. A nejnovější data o lovu, dostupná za období od počátku loňského dubna do konce března letošního roku, potvrzují, že to platí jak v případě lovu zvěře srstnaté, tak pernaté.

V čele žebříčků odstřelu

Oblast v okolí hlavního města vévodí celorepublikovým žebříčkům třeba v odstřelu daňků a muflonů, ale i zvěře černé neboli divočáků. Také v případě bažantů je středočeský region na čele; společně s Jihomoravským krajem. Přední pozice, v celorepublikovém srovnání vyjádřené třetí příčkou, loni zaujaly i zdejší odstřely srnčí zvěře, zajíců a kachen.

Střední Čechy tak z pohledu úspěšnosti lovců představují republikovou špičku; s výrazným náskokem před Plzeňskem a jihem Čech i Moravy. Pouze v případě lovu jelení zvěře, tedy jelenů, laní a kolouchů, se kraj drží v rámci republikového srovnání uprostřed.

Zvěře je prostě hodně

Množství úlovků souvisí vysokými počty zvěře ve středních Čechách, řekl Deníku předseda Okresního mysliveckého spolku v Kolíně Jaroslav Tomášek. „Není sice nějak extra přemnožená, ale je jí hodně. A nejen v lesnatých oblastech. To, jak se dnes hospodaří – a já tomu říkám turecké hospodaření – nabízí vysokou úživnost i v nížinných regionech,“ konstatoval. S tím, že obrovské lány zajistí zvěři nejenom dostatek potravy, ale i ideální útočiště. V květnu jde do řepky, pak předchází do kukuřice, kde zůstává, i když se seká.

„Třeba stavy divokých prasat se každý snaží snižovat, ale naháňky u kukuřice jsou zbytečné. Když máte stohektarovou plochu, ze které za den zemědělci posekají 15 hektarů, jsme tam platní jako vládní vojsko v Itálii,“ odkázal na dodnes sice příslovečnou, ale mimo okruh historiků a fandů vojenství jinak poměrně málo známou dějinnou kapitolu z období let 1944 – 1945.

„Bachyně jsou tak vyškolené, že v noci převedou selata jinam,“ upozornil Tomášek, že prasata nejsou hloupá. „Něco jiného to bude, až budou pole do 20 hektarů, které se posekají za den,“ poznamenal k chystaným nařízením pro zemědělce.

Předseda myslivců na Kolínsku také upozornil, že dnes se hodně ukazuje na divočáky – ty ale kdysi hospodáři viděli spíš jako spojence. Prasata rozryla půdu, což pomáhalo v boji s pilořitkou (a vůbec ničit všechny škůdce). „Ale třeba daňčí zvěř, to beru, že je problém. Ničí vysázené stromky, protože okusuje jejich vrcholy,“ řekl Tomášek.

K prodeji jen po kontrole

V době podzimních honů se zvěřina také častěji než po zbytek roku objevuje na jídelníčku – jak v domácích kuchyních, tak na pultech obchodů i v restauracích. Na to, jak se s úlovkem zachází, se zaměřují kontroly veterinářů.

„Varianty, jak se může dostat zvěřina legální cestou do tržní sítě, jsou v podstatě dvě. První je prostřednictvím přímého prodeje v malém množství uživatelem honitby, druhá prostřednictvím zvěřinového závodu,“ upozornil Petr Vorlíček z centrály Státní veterinární správy ČR. Připomněl, že drobnou zvěř (jako jsou například zajíci či bažanti) je možné prodávat také na tržnicích; například v rámci farmářských trhů.

„U obou variant musí být zvěřina před uvedením na trh prohlédnuta. V případě prodeje v malém množství je legislativa mírnější a stačí prohlídka ze strany takzvané proškolené osoby s platným osvědčením,“ doplnil s odkazem na prohlídku podle určitých znaků, jejichž vyhodnocení má upozornit na případná zdravotní rizika (a v takovém případě pak musí danou zvěřinu posoudit veterinární inspektor). Ve zvěřinových závodech zajišťují prohlídku přímo veterináři.

„Neprohlédnutý kus může konzumovat pouze účastník lovu, avšak na vlastní riziko a jen ve své domácnosti,“ upozornil Vorlíček. Neplatí to ale pokaždé. Druhy vnímavé na parazita svalovce neboli trichinelu (což se týká především divokých prasat) musí být vyšetřeny vždy – tedy i v případech, že je ulovené zvíře určeno ke spotřebě v domácnosti střelce.

Nabídka zvěřiny se má zmírnit

Myslivci nyní mohou prodat až polovinu zvěře ulovené v jedné honitbě, avšak s uplatněním dalších omezení – maximálně pět kusů velké a 35 kusů drobné zvěře týdně. Nepřekročitelný roční limit pak představuje 120 kusů velké zvěře a 400 kusů drobné.

Připravuje se však změna, která pravidla pro přímý prodej zmírní. Podle Vorlíčkových slov by novela vyhlášky měla zrušit počítání kusů; jediný limit by měla představovat polovina úlovku.

Odstřel zvěře v Praze a středních Čechách

Zvěř 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jelení 1823 1628 1699 1993 1938 2058 2058 2251 2335
Daňčí 2919 2821 3095 3515 3740 4429 4627 5352 5085
Mufloní 1535 1279 1601 1677 1697 1878 1634 1623 1564
Srnčí 13009 11200 10909 10760 10606 10489 10756 11085 10923
Černá 21871 16771 28689 27437 27363 34057 26572 37802 22601
Zajíci 12903 7705 8216 3485 4154 5364 4857 3531 3967
Kachny 34521 35903 33889 33060 36122 32840 31008 27721 28181
Bažanti 110068 108604 110741 101799 100386 101897 113271 113146 110261


Zdroj: Český statistický úřad