Podle pondělních informací ministerstva práce a sociálních věcí se podíl nezaměstnaných osob ve Středočeském kraji na konci srpna snížil na 3,19 procenta. Proti červenci je to méně o 0,07 procentního bodu – a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 0,10.

Praha má vyšší nezaměstnanost než okolí

Proti celostátnímu průměru nezaměstnanosti, který dosáhl 3,65 procenta, když také poklesl, je středočeská hodnota o 0,46 procentního bodu nižší. Praha s nezaměstnaností aktuálně vyčíslenou na 3,35 procenta ji má o něco vyšší než její středočeské okolí jako celek – a výrazně vyšší než okresy ve svém nejtěsnějším sousedství.

Praha-východ si dlouhodobě drží rekordně nízkou nezaměstnanost nejen v rámci kraje, ale patří mezi premianty také v celorepublikovém rovnání. To platí i nyní, kdy s hodnotou 1,70 procenta má výjimečné postavení po boku Jindřichohradecka, Pelhřimovska a Rychnovska. V rámci krajského srovnání doplňují pomyslné stupně vítězů okresy Benešov (1,97 procenta) a Mladá Boleslav (2,03); krok s nimi drží ještě Praha-západ (2,23). Naproti tomu nejvyšší míru nezaměstnanosti mají v rámci kraje Kladensko (4,81 procenta), sousední Mělnicko (4,48) a dále Nymbursko (4,24).

Na jednoho nezaměstnaného 2,3 místa

Lidí, které úřady práce ve středních Čechách evidovaly jako uchazeče o zaměstnání, proti červenci ubylo o 603: aktuální součet se zastavil na 28 387 osobách. Proti minulému měsíci se ale konkrétní nezaměstnaní poměrně významně obměnili: hodně jich z evidence odešlo, ale také hodně přibylo. Nejvyšší počet nezaměstnaných, 5114, hlásí okres Kladno. Nejméně jich není v lidnatém okrese Praha-východ, byť by to mohla napovídat tamější velmi nízká míra nezaměstnanosti, ale na nejméně osídleném Rakovnicku: 1113.

Volných míst úřady práce v kraji evidovaly 65 810. V tomto případě Praha-východ s 19 154 nabízenými pracovními pozicemi jasně dominovala; je to tak ostatně dlouhodobě. Překvapením není ani protipól: Rakovnicko s 1099 volnými místy; jde současně o jediný středočeský okres, kde je nyní v evidenci méně volných míst než uchazečů o zaměstnání. Celokrajsky se počet nabízených pracovních pozic proti červenci zvedl o 877 míst. V nabídce jsou nejen taková zaměstnání, pro něž se adepti dlouhodobě hledají nesnadno – typicky namáhavá a špinavá práce za málo peněz – ale i posty, jež se zaměstnavatelům nedaří obsadit pro nedostatek vhodných zájemců, kteří by měli požadovanou kvalifikaci. To v některých případech neřeší ani příchod čerstvých absolventů na trh práce. Trvalý nedostatek pracovních sil zůstává zvláště ve stavebnictví, zpracovatelském a potravinářském průmyslu. Stále také platí, že nedostatkem sil trpí zemědělské a lesnické obory, ale i obchod.

Podíl nezaměstnaných osob v procentech

Okres / Region Srpen Červenec Červen
Benešov 2,0 2,0 2,0
Beroun 3,4 3,4 3,4
Kladno 4,8 4,9 4,9
Kolín 4,0 4,1 4,1
Kutná Hora 3,0 3,0 3,0
Mělník 4,5 4,6 4,6
Mladá Boleslav 2,0 2,0 2,0
Nymburk 4,2 4,3 4,3
Praha-východ 1,7 1,8 1,9
Praha-západ 2,2 2,4 2,5
Příbram 4,1 4,2 4,2
Rakovnik 3,2 3,2 3,2
Středočeský kraj 3,2 3,3 3,3
Hlavní města Praha 3,4 3,4 3,4
Česká republika 3,6 3,7 3,7


Uchazeči o zaměstnání ve věku 15–64 let

Okres / Region Srpen Červenec Červen
Benešov  1 221   1 215   1 214
Beroun  2 092  2 100  2 103
Kladno  5 114  5 190  5 169
Kolín  2 628  2 658  2 675
Kutná Hora  1 424  1 463    1 441
Mělník  3 153  3 241  3 249
Mladá Boleslav  1 728  1 708   1 677
Nymburk  2 743  2 782  2 751
Praha-východ  2 057  2 191  2 293
Příbram  2 960  2 995  3 036
Rakovník  1 113  1 121  1 119
Středočeský kraj 28 387 28 990 29 129


Volná místa evidovaná úřady práce

Okres / Region Srpen Červenec Červen
Benešov 2 688 2 611 2 605
Beroun 4 442 4 402 4 488
Kladno 4 107 4 059 3 958
Kolín 3 303 3 802 3 935
Kladno 4 107 4 059 3 958
Kolín 3 303 3 802 3 935
Kutná Hora 2 431 2 455 2 509
Mělník 5 454 5 371 5 588
Mladá Boleslav 9 617 9 502 9 774
Nymburk 3 545 3 882 3 673
Praha-východ 19 154 18 683 18 677
Praha-západ 5 603 4 709  4 286
Příbram 4 387 4 467 4 466
Rakovník 1 099   990 1 058
Středočeský kraj 65 810 64 933 65 017


Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR