Bez souhlasu konkrétních lidí, o které jde, se však žádné podrobnosti upřesňovat nebudou.

Co kdo dělal a udělal?

„Vedení Středočeského kraje skrývá smlouvy s externisty za pět milionů korun ročně,“ prohlásil ve čtvrtek poslanec a krajský zastupitel za ODS Martin Kupka. „Vyzýváme je, aby šlo s kartami na stůl,“ vybídl k transparentnímu jednání (přičemž se výslovně obrací zejména na členy hnutí ANO). Zdůraznil, že on i kolegové chtějí vědět, nač šly veřejné prostředky a jaký přínos to znamenalo, tedy co konkrétního vzniklo. „Vyzýváme vedení kraje, aby zveřejnilo smlouvy – a zejména výsledky práce,“ napsal v písemném prohlášení Kupka, který v době, o níž je řeč, byl jedním z náměstků hejtmanky. Ostatně i nynější předseda kontrolního výboru krajského zastupitelstva Ivo Šanc (STAN) byl jedním z radních – a rovněž on se v souvislosti s využíváním služeb externistů tváří překvapeně.

„Léto je za rohem; jistě všichni rádi zjistíme, kam na hudební festival – a jaké byly všechny ty „zpětné vazby“, za které kraj platil,“ doplnil Kupka. Reagoval tak na čtvrteční informace zveřejněné na webu Seznam Zprávy pod titulkem „Analýza hudebních festivalů“ za 45 tisíc měsíčně. Úřad hejtmanky Jermanové platil za podezřelé služby. Autor Vojtěch Blažek rozebírá získané dokumenty bez konkrétních jmen, avšak se základním popisem práce, jež se mají dotýkat 35 lidí s měsíčními odměnami i v řádu desetitisíců. Například jde o sledování aktuálního dění a poskytování zpětné vazby či třeba monitoring periodik vydávaných místními akčními skupinami. Zdůrazňovaný analytik hudebních festivalů, k jehož úkolům patřil také monitoring činnosti ostatních krajů, měl podle smlouvy platné od března do prosince dostávat 45 tisíc.

Posílit tým bylo nezbytné

K dohodám uzavíraným v roce 2017 se tiskové oddělení krajského úřadu vyjadřovalo pro média již loni v září, sdělila ve čtvrtek Deníku Helena Frintová z kanceláře hejtmanky. Tehdejší informace, které nyní Deníku poskytla, hovoří o tom, že krajský úřad v roce 2017 rozjížděl nové projekty, na jejichž zajištění musel najmout posily z oblasti PR. „Stalo se tak proto, že po krajských volbách a sestavení nové koalice ANO, STAN, ODS a Nezávislých Středočechů odešlo společně s bývalým hejtmanem v průběhu následujících měsíců a počátkem roku 2017 několik klíčových zaměstnanců, kteří se zabývali projekty v oblasti PR a komunikace,“ vysvětluje dokument. S tím, že bylo nutné zajistit veškeré činnosti vyplývající ze zákona o krajích v oblasti informování veřejnosti a vytvořit nový tým v oblasti PR pro plnění záměrů tehdejší nové koalice (původní spojení ANO, STAN, ODS a Nezávislých Středočechů ve vedení kraje pak v říjnu 2017 vystřídal nový svazek vládnoucí kraji: ANO s ČSSD za podpory KSČM).

Úkoly dočasných posil se v roce 2017 týkaly jak informování veřejnosti, tak vztahů hejtmanství s obcemi, ale třeba i přípravy podkladů pro rozhodnutí o změně systému dotační podpory kulturních akcí. A také plánování oslav stého výročí vzniku republiky včetně možného začlenění rozmanitých kulturně-společenských akcí do tohoto chystaného projektu. „V této souvislosti je dobré mít na paměti, že ve Středočeském kraji je takovýchto akcí na úrovni obcí, měst, jednotlivých spolků a organizací pořádáno během roku několik tisíc,“ připomíná vyjádření z loňského roku.

Zmiňuje dále, že vzhledem k nárůstu činnosti a požadavkům na PR během roku 2017 bylo také čtyřikrát vypsáno výběrové řízení na posílení tohoto oddělení o nové kmenové pracovníky. To pak vedlo ke snížení tlaku na uzavírání dalších smluv na zajišťování činností v oblasti PR externisty.

Jakobovi Jakub nevyhoví

Aktuálním požadavkům na zveřejnění kompletních smluv v neanonymizované verzi, což žádá například i zastupitel za TOP 09 Jan Jakob, nebude možno vyhovět. Plyne to ze čtvrtečního vyjádření zástupce ředitele krajského úřadu pro sekci řízení úřadu a majetku Aleše Jakuba. „Tyto smlouvy a dohody se zaměstnanci, které byly uzavřené dle zákoníku práce, nepodléhají ze své podstaty povinnosti zveřejnění podle zákona o registru smluv, neboť se jedná o vztahy pracovněprávní. K jejich případnému zveřejnění je bezpodmínečně nutný předchozí souhlas každého takového zaměstnance,“ vysvětlil, proč se opozice konkrétních jmen nedočká.

„Rád bych zdůraznil, že na základě požadavku zastupitele a člena kontrolního výboru zastupitelstva kraje Martina Macháčka mu již 11. září byly poskytnuty požadované informace v následujícím formátu: osobní číslo zaměstnance, druh sjednané práce, výše měsíční odměny, výkaz provedené práce a doba trvání smluvního vztahu,“ uvedl zástupce ředitele odkazující na významného člena STAN. Očekávat cokoli dalšího je nejspíš zbytečné – patrně tedy kromě debat o tom, jak se mohlo stát, že se údaje dostaly do médií. Zdají se tomu alespoň nasvědčovat Jakubova slova o tom, že „podklady byly poskytnuty nad rámec toho, co podle pravomoci může skutečně kontrolní výbor bez výslovného zadání zastupitelstva kraje kontrolovat podle zákona o krajích“. Stejně jako upozornění, že „výstupy z činnosti výboru by měly být komunikovány pouze se zastupitelstvem“.

Jakub dále upřesnil, o jakých částkách je v souvislosti s externími smlouvami v odboru kancelář hejtmanky řeč: za rok 2017 bylo zaplaceno celkem 5 808 025 Kč, v roce 2018 šlo o 4 976 050 Kč – a za první dva měsíce letošního roku se jednalo o 280 000 korun.

Chystá se trestní oznámení

Nemohlo při vyplácení těchto částek dojít ke spáchání trestného činu? Takové jsou úvahy někdejšího předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska. Ve čtvrtek naznačil, že odpověď na tuto otázku očekává od policie a státního zastupitelství. Avizoval, že podá trestní oznámení, na jehož základě by policie měla prošetřit všechny souvislosti včetně nakládání s rozpočtovými prostředky. Pokud k tomu dojde, zřejmě se do centra hlavní pozornosti nedostanou hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) ani její nejbližší spolupracovníci z řad politiků, ale své kroky budou muset vysvětlovat především vedoucí představitelé krajského úřadu. Jak ti současní, tak bývalí.

Důvody posílení krajského PR týmu externisty v roce 2017
- Zcela nově byla pořádána dvě setkání se starosty měst a obcí, nově byla navazována i spolupráce s celou řadou do té doby nevyužívaných médií.
- Měnilo se vyhodnocování zpětného dopadu zveřejňovaných zpráv úřadu a monitoringu, nově se nastavovala i komunikace směrem do úřadu, a to včetně zpracování newsletteru krajského úřadu.
- Připravoval se nový projekt oslav 100. výročí založení republiky v roce 2018 – včetně přípravy odborné publikace.
- Připravoval se nový internetový magazín Středozemě, důraz byl kladen na efektivnější využití sociálních sítí, vydáván byl magazín Středočech.
- V rámci velké četnosti prezentačních i dalších akcí s účastí představitelů kraje a krajského úřadu byl připravován velký objem projevů a úvodních slov.
- V roce 2017 se také nové vedení kraje rozhodovalo o finanční podpoře mnoha kulturně-společenských akcí. K tomu bylo potřeba mít zpracovaný ucelený přehled o tom, jaké akce, festivaly a události jsou na území kraje pořádány, zorientovat se v tom, jaké by bylo vhodné podpořit udělováním záštit či finančním příspěvkem (a jaké ne) – ať již jde o podporu z krajských fondů, či individuální účelové dotace.
Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje