Celkově pracovníci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání krajské hygienické stanice stanice navštívili v období od loňského 1. listopadu do letošního 22. února v rámci kontrol 313 provozoven. Šlo mimochodem nejen o období, do kterého spadají vánoční svátky, ale také o dobu omezení souvisejících s opatřeními proti šíření koronaviru, kdy byla zrušena část adventních trhů a také se se uplatňoval zákaz vstupu do restaurací pro lidi nemající potvrzení o očkování nebo nedávném prodělání nemoci covid-19. Kontrol proticovidových opatření hygienici vykázali 256, a to s devítiprocentní četností závad.

Za ně padly pokuty v celkové výši 28,5 tisíce korun; méně závažné případy nedodržování mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví nicméně spravila domluva. Nejčastěji se opakujícím prohřeškem bylo nepoužívání respirátorů. Dvě pokuty dále hygienici vyměřili za porušování takzvaného protikuřáckého zákona.

Prapory před budovou krajského úřadu.
Internáty a střední školy? Kraj hledá místa pro uprchlíky z Ukrajiny

Podnětem k více než třetině kontrol se stala udání nespokojených spotřebitelů poukazujících na nedostatky. Takovýchto upozornění středočeští hygienici dostali v uvedeném období 110. Stížnosti na zdravotní obtíže po konzumaci řešili ve 13 případech. Tradičně se pracovníci – častěji tedy pracovnice – odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání zaměřovali zejména na vyvařující restaurace, jichž zkontrolovali 123; k tomu ještě 19 výčepů či barů. Frekventovanější dále byly kontrolní návštěvy v prodejnách potravin (47), provozovnách závodního stravování (46), občerstvení či cukrárnách (37) a stravování v nemocnicích či zařízeni sociálních služeb (24). Naopak pouze jednotky případů se týkaly pevných či mobilních stánků (po 4), centrálních kuchyní (3) a výroben potravin (2).

Špatné postupy i špína v kuchyni

Pětina zjištěných nedostatků se týkala nedostatečného či zcela chybějícího označování rozpracovaných pokrmů a polotovarů, na nichž nesmí chybět datum; často se opakujícím problémem také byly nevyhovující uspořádání provozovny nebo špatná organizace činností, kdy se například „kříží“ cesty již hotových pokrmů se syrovým masem nebo s neočištěnou zeleninou. Čtrnáct procent pochybení souviselo se zanedbaným úklidem, více než desetina závad pak se skladováním potravin a surovin. V osmi případech hygienici odhalili nerespektování data spotřeby, sedmkrát nebyly potraviny v bezpečné teplotě. Čtyři pochybení se tázala manipulace s odpady.