To vše mohli žáci a studenti získávat ještě před odchodem na prázdniny, kdy na vstřebávání nejrůznějších informací rozmanitého původu budou mít mnohem více času. „Právě tento týden vrcholí Týdny mediálního vzdělávání,“ připomněla v neděli 23. června mediální koordinátorka vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni Táňa Abrhámová.

Koordinátorka projektu Sandra Telenská připomněla, že 26 aktivit ve Středočeském kraji patří společně s Prahou (27) k jasné republikové špičce. Konstatovala, že zaměření se rozdělilo po třetinách: z jedné třetiny na základní školy, ze třetiny na gymnázia – a zbývající třetina byla zacílena na osazenstvo středních oborných škol a učilišť. Debatovat o médiích, rozvoji kritického myšlení i žurnalistické profesi se v uplynulých šesti týdnech vydalo za mladými lidmi více než šest desítek novinářů, kteří dohromady navštívili 128 škol.

Dvanáct tříd také absolvovalo exkurzi do zpravodajské redakce. Telenská dále zmínila spolupráci s partnerskými organizacemi – zvláště zájem o semináře a workshopy subjektů Fakescape, Manipulátoři.cz a Zvol si info. Celkově se seminářů rozmanitého charakteru uskutečnilo přímo ve školách 23.

Zrovna na internetu však proti takovéto podobě vzdělávacího programu lze najít i námitky. Kritici například tvrdí, že zatímco propaganda jedné velmoci se hodnotí přísně, obdobné kroky druhé strany zůstávají stranou pozornosti – což zvláště u mladých lidí, kteří své postoje teprve vytvářejí a odpovědi na řadu otázek zatím hledají, může vést k mylným závěrům. Namítají také, že tyto programy mohou část politické scény vykreslovat hanlivě, zatímco jinou jako zcela důvěryhodnou – přičemž se objevily konkrétní námitky hovořící o až příliš očividném stavění se na jednu stranu.

Zájemcům, kteří chtějí vyzkoušet, jak jsou na tom s orientací, jež se běžně označuje jako mediální gramotnost (a třeba se o mediálních sděleních dozvědět i něco nového), nabízí ředitel Jednoho světa na školách Karel Strachota webovou aplikaci MQtester; komukoli je dostupná na www.jsns.cz/mqtester.

Byť je právě před prázdninami, obrací se na vyučující s upozorněním na řadu prakticky využitelných materiálů, které jsns.cz nabízí zdarma. „Nedávno jsme nabídku obohatili o rozsáhlou výukovou sadu Být v obraze 2; obsahuje mimo jiné i pětidílnou sérii krátkých videí Kovyho mediální ring. V příštím školním roce rozšíříme mediálně-vzdělávací aktivity o audiovizuální lekce vhodné už i pro první stupeň základních škol,“ pochlubil se ředitel Strachota.