Potvrzuje to Jan Cieslar z Českého statistického úřadu, podle jehož slov všeobecný pokles počtu žáků středních škol přišel po roce 2004 – a zastavil se v roce 2018. A nový úbytek se zatím nečeká, což je i jedna z podstatných informací v souvislosti s plány středočeských radních na optimalizaci sítě středních škol zřizovaných krajem (takových je většina). „Díky populačně silným ročníkům, které postupně ukončují základní vzdělávání, se počítá s dalším nárůstem počtu středoškoláků,“ poznamenal Cieslar.

Pokud jde o velmi žádaná gymnázia, v minulém školním roce je ve středních Čechách navštěvovali 12 943 žáci: o 168 více než v tom předchozím. Proti období před pěti lety, tedy ve srovnání se školním rokem 2015/16, jich bylo více dokonce o 785. Méně výrazné je pak porovnání se stavem před deseti lety (2010/11): rozdíl dosahuje 389. Například střední odborné školy v kraji v minulém školním roce navštěvovali podle údajů statistiků 26 262 žáci, což proti předchozímu školnímu roku znamenalo nárůst o 766. Pětileté srovnání v tomto případě vykazuje navýšení o 810, zato horizont deseti let ukazuje výrazný pokles: o 4848. Podle slov Venduly Kašparové z odboru statistik rozvoje společnosti lze aktuálně zaznamenat výrazný nárůst zájmu o střední odborné školy s maturitní zkouškou ve zdravotnických oborech.

Není však nízký podíl Středočechů, kteří za vzděláním dojíždějí do Prahy. Naznačují to rozdíly mezi oběma relativně porovnatelnými regiony, z nichž střední Čechy jsou dokonce lidnatější. Celkem se v minulém školním roce ve středočeských středních školách vzdělávalo 40 588 žáků (z toho 38 773 v denní formě); v hlavním městě jich bylo 68 651 (přičemž 64 470 s denní docházkou). Podobně odlišné byly poměry středních Čech a metropole i v případě nově přijatých žáků (11 357:18 304) a absolventů (7901:12 589). Těmto odlišnostem odpovídá i poměr počtu vyučujících – 3774:6142. Z nich kvalifikace chyběla ve středních Čechách 274, v Praze pak 377.