Projekt Pochopím.to nabízí aplikaci, na jejímž vývoji se společně s hlavním tvůrcem Ondřejem Gonzorem podíleli ještě Jan Kaifer a Tomáš Vrbovský. Může být užitečná studentům i jejich pedagogům. Ke kantorům mohou svěřenci jejím prostřednictvím směřovat přesné informace o tom, co z probírané látky nepochopili (a to rozhodně konkrétněji než v obvyklém školním dialogu „čemu nerozumíš – všemu“). Vyučující tak získá užitečné a přesně zacílené informace o tom, co připravit na další hodinu.

Už na první pohled byl projekt promyšlený a měl reálný dopad na řešení problému, chválí manažer Středočeského inovačního centra Jakub Hudec, který se do příprav zapojil v roli mentora nabízejícího konzultace. „Celý tým v průběhu tří měsíců prokázal velkou pracovitost a ujasnil si i vizi, jakým směrem se ubírat,“ ocenil Hudec, že se tvůrcům podařilo nejen připravit šikovnou aplikaci, ale i vyhmátnout cesty vedoucí k úspěchu.