V období od ledna do března se podle údajů Českého statického úřadu narodilo ve Středočeském kraji 3125 miminek. Je to o 674 méně než ve stejném období loňského roku, kdy středočeská radost z nového života vyjádřená číslem dosáhla hodnoty 3799. Meziroční pokles statistici vyčíslili na 17,7 procenta, připomněl Pavel Hájek z krajské správy Českého statistického úřadu.

Na sto lidí nevychází ani celé dítě

Možná ještě viditelnější je rozdíl při přepočtu narozených dětí na tisíc obyvatel: ten se z loňské hodnoty 11,2 snížil na letošních 9,1. Existují však rozdíly mezi jednotlivými regiony: zatímco v okrese Mělník s nejvyšší hodnotou to bylo 10,2 promile, na opačném pólu v okrese Rakovník 8,5 promile. „Z hlediska pořadí narození tvořily ve Středočeském kraji prvorozené děti 45,5 procenta ze všech živě narozených dětí,“ konstatoval Hájek – s tím, že druhorozených bylo 40,0 procenta a třetích či dalších v pořadí 14,5 procenta.

Poněkud se zvýšil podíl dětí narozených mimo manželství (což však často znamená jen to, že rodiče necítili potřebu zpečetit svůj vztah sňatkem; mnohdy žijí jako rodina, jen bez „papíru“). Loni jich na sto novorozenců připadlo 46, letos měli podíl 49,5 procenta. Konkrétně Český statistický úřad letos za první tři měsíce zaznamenal ve středních Čechách 1548 takovýchto dětí, což je o rovných 200 méně než 1748 z loňska.

I když se podíl dětí narozených mimo manželství zvýšil proti loňsku o 3,5 procentního bodu, stále zůstává pod republikovým průměrem: ten dosáhl 50,3 procenta. „Mezi kraji se jednalo o pátou nejnižší hodnotu,“ uvedl Hájek k pomyslnému žebříčku všech 14 krajů.

Rodiče z Prahy lpí na oddacím listu mnohem více: v hlavním městě přišlo mimo manželství na svět jen 43,4 procenta. „Nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství byl zaznamenán v okrese Mělník (57,3 procenta), nejméně dětí neprovdaných žen přišlo na svět v okrese Praha-západ (44,7 procenta),“ naznačil Hájek, že vlivy Prahy se v tomto směru mohou promítat i za hranice metropole.

Magické datum pohnulo statistikami

Svatebních obřadů se po covidovém utlumení zájmu snoubenci už „nebáli“. Zatímco loni se během prvního čtvrtletí uskutečnilo v kraji 365 sňatků, letos jich ve stejném období bylo 527. Rozdíl 162 představuje nárůst vyčíslený na 44,4 procenta: nejvyšší od roku 2019 a druhý nejvyšší za posledních 14 let.

Nepřišlo to ale jen tak samo od sebe, upozorňuje Hájek: „Tento nárůst byl ovlivněn atraktivním datem 22. 2. 2022, kdy obyvatelé Středočeského kraje uzavřeli celkem 155 sňatků, což představovalo téměř každý sedmý uzavřený sňatek během prvního čtvrtletí tohoto roku.“

Jinak bývá pravidlem, že během prvního kvartálu se Středočeši moc do chomoutu neženou: statistici loni spočítali, že za první tři měsíce roku se v kraji uskuteční pouze 6,4 procenta svateb z celého roku.