Žádnou dotaci se získat nepodařilo, a tak všechny potřebné peníze pocházely z obecního rozpočtu. Proměnu tak lze bez nadsázky označovat slovy „Líbeznice sobě“, připomněl starosta Martin Kupka (ODS) v rámci nedělní slavnosti, při níž farář Vladimír Málek požehnal moderně pojaté kapličce se sochou sv. Ludmily, jež se stala novou dominantou části nově upraveného prostoru. O kus dál lze zase v ulici U Kola najít kašnu, také v moderním hávu, ale současně odkazující na tradiční prvek. Nepřehlédnutelné jsou novotou zářící lavičky i hnízda zeleně. Ale také nově upravené místní komunikace, jež dostaly nový povrch v celkové délce dosahující půl kilometru (a nová bude i organizace dopravy, mající přinášet větší přehlednost a bezpečí), stejně jako části vydlážděné odsekovou žulou kolem nich.

S výsledkem je Kupka více než spokojen, přičemž očekává, že tohle nadšení bude nakažlivé. Že se přenese i na majitele zdejších domů, kteří začnou se zvelebováním svých fasád. A farář Málek nepochybuje, že zřízení nové kapličky (od níž je mimochodem vidět na věž kostela sv. Martina) také nezůstane bez odezvy. Ocenil, že obec se stará nejen o to, aby se obyvatelé měli kde setkávat, vzdělávat, sportovat či nakupovat, jak se o to snaží i jinde, ale také klade důraz na duchovní stránku života.

V místech, kudy světice mohla projíždět

Volba na sv. Ludmilu přitom nepadla náhodou – nebo snad proto, že právě letos jsme si připomínali 1100 let od jejího zavraždění na Tetíně. Pokud manželka knížete Bořivoje, spojovaného s šířením křesťanství v části Čech, skutečně pocházela z Pšova (dnešního Mělníka), jak se traduje, právě těmito místy mohla projíždět na cestách mezi Prahou a svým rodištěm. Lidé už zde v té době na počátku 10. století zřejmě žili; jedná se o nejstarší část nynější obce Líbeznice, osídlenou snad už v době slovanských hradišť.

Ludmilino poselství je ale mnohem širší. Kupka ji představil jako symbol pečující babičky, jež se mimo jiné zasloužila o křesťanskou výchovu svého vnuka Václava: pozdějšího knížete a ještě pozdějšího světce. A František Grunt, ředitel Základní školy a Základní umělecké školy Líbeznice (který přinesl jako dar portrét sv. Ludmily namalovaný 11letou Amálií Novotnou, určený k vyvěšení buďto na radnici, nebo v kostele), připomněl, že horlivým ctitelem sv. Václava byl později císař a král Karel IV. a k odkazu obou se pak hlásili mnozí další – přičemž na počátku toho všeho stálo právě úsilí sv. Ludmily. I její kaplička má odkazovat na základní hodnoty, které se snažila prosazovat: dobro, pravdu, spravedlnost a lásku…

Při rozhodování o podobě úprav oblasti, která nyní dostala novou tvář podobně jako již dříve nedaleké Mírové náměstí, se obec vydala cestou architektonické soutěže, což už se Líbeznickým opakovaně osvědčilo v minulosti – byť pro malé obce nebývá takový postup typický. Vítězný návrh předložil ateliér Ehl & Koumar Architekti; o zhmotnění jeho vize se během uplynulého roku starala společnost BES. Tomáš Koumar, který je jedním ze spoluautorů celkového řešení, připomněl, že tvůrci ke svému návrhu přistupovali s maximální odpovědností. Třeba kaplička vznikala vlastně nadvakrát: nejprve si ji architekti vytvořili v měřítku 1:1 ve svém ateliéru, aby se ujistili správnou výškou. Upozornil také, že kaplička může procházet proměnami: sokl sochy sv. Ludmily v noci svítí, přičemž intenzitu světla lze měnit. Nebo i zhasnout a místní lidé mohou rozsvítit svíčky…

Svatoludmilské akce zřejmě nekončí

Na líbeznické slavnosti nechyběl v neděli ani starosta Tetína na Berounsku Martin Hrdlička (Tetín 2010), jenž se v uplynulých letech stal duší příprav svatoludmilských oslav a jehož obec uspořádala i národní svatoludmilskou pouť. V proslovu naznačil, že letošními akcemi k 1100. výročí vraždy na Tetíně akce nemusejí aktivity spolu Svatá Ludmila 1100 let končit – bližší podrobnosti však od něj Deník v neděli nezískal. Upozornil také, že když Tetínští před poutí zvelebovali veřejná prostranství, také oni vsadili na architektonickou soutěž.

Dvě líbeznické slavnosti v jediném týdnu

Obec Líbeznice zažila v tomto týdnu už druhou velkou a pozorně sledovanou slavnost. Nejprve se konal slavnostní večer k 17. listopadu, v jehož rámci převzala historicky třetí obecní cenu Ludmila Horáčková, a to za celoživotní obětavou činnost ve prospěch obce a podporu spolkového života. Také tuto akci ozdobily výkony školačky: klavírní koncert Kláry Gibišové. A pozor: v souvislosti s organizací představovaných úprav veřejného prostoru starosta Kupka vyzdvihl zásluhy další Ludmily: Lídy Červínové, které má na obecním úřadu na starosti řízení samosprávných činností.