Jednotlivé vagony, jimiž návštěvníci postupně procházejí, jsou upraveny jako multimediální výstavní sály, schopné působil skutečně na všechny smysly. Příchozí tak mohou třeba spatřit, jak vypadá feťácké doupě nabízející útočiště lidem, které užívání drog srazilo na samé dno. Ale i následky kriminálních činů. Vlastně se však seznamují s uceleným příběhem vyprávějícím o příčinách a vývoji drogové závislosti i jejích důsledcích. „Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají jeho účastníky. Filmový příběh se v daných okamžicích zastaví, filmové plátno je zvednuto a návštěvníci jsou vtaženi do děje, který se před nimi ve filmu odehrál,“ přiblížila Hašlová, co přesně protidrogový vlak nabízí. S tím, že vždy následuje debata – a pokračování příběhu.

Pokud se za zážitkovým poučením vypraví do vlaku celá školní třída, nezůstane osamoceno. Do čtvrt roku se za školáky ještě vydají policistky ze středočeského oddělení tisku a prevence s návazným programem nazvaným To je zákon, kámo!, který byl připraven ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou. Tentokrát už jde o setkání ve škole, jež je věnováno společnému posuzování trestněprávních následků chování narkomanů, kteří svou závislost nezvládají.

I když projekt Revolution Train i program, který na něj navazuje, jsou zaměřeny zvláště na školní skupiny, užitečné poučení si mohou odnést i jednotlivci. Hašlová proto doporučuje návštěvu také rodičům s dětmi. Připomíná, že multimediální vlaková souprava je zaměřena je především na děti a mládež ve věku od 10 do 17 let, ale také na širokou veřejnost. „Cílem preventivního projektu je maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka – a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám,“ uvedla Hašlová. S tím, že se to týká jak nelegálních drog, tak látek, které jsou legální, a tudíž leckdy považované i za málo nebezpečné: alkoholu a tabáku.