Krajští zastupitelé v pondělí schválili aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje – a do tohoto územně plánovacího dokumentu zahrnuli koridor kolejového propojení nově plánovaného Depa Písnice a Jesenice u Prahy. Zatím jde o „čáru v mapě“, nikoli o odpověď na dlouhodobě diskutovanou otázku, zda by se mělo jednat o tramvajovou trať, nebo o „prodloužení metra“. Všeobecně se však předpokládá spíše vybudování trati pro tramvaje napojené na síť Dopravního podniku hl. m. Prahy. Náklady se předběžně odhadují v řádu miliard.

Pondělní rozhodnutí vnímá hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) jako významný mezník. Je podle ní nezbytné pro další postup investiční přípravy dlouho očekávané tramvajové trati. „Chceme usnadnit cestování lidem, kteří těmito směry denně jezdí, a pevně věřím, že se podaří tyto akce ve střednědobém horizontu úspěšně realizovat,“ konstatovala hejtmanka.

V rámci aktualizace zásad územního rozvoje dojde na hodnocení všech souvislostí – včetně posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území, na životní prostředí a lokality Natura 2000.