Podíl nezaměstnaných osob ve Středočeském kraji na sklonku června dosahoval podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí 2,71 procenta. Proti květnu se tato hodnota téměř nezměnila: snížila se o 0,02 procentního bodu. Výraznější rozdíl nabízí meziroční srovnání: loni ve stejném období byla o 0,57 procentního bodu vyšší. Tradičně je míra nezaměstnanosti ve středních Čechách nižší než hodnota vypočtená jako celostátní průměr. Ten nyní dosahuje 3,13 procenta – rozdíl tedy dosahuje 0,42 procentního bodu. Nezaměstnanost v Praze činí 2,56 procenta; s meziměsíčním poklesem o 0,03 procentního bodu.

Mimořádné postavení Kladenska

Ve Středočeském kraji bylo na konci června evidováno 23 772 uchazečů o zaměstnání. Nejméně jich je z Rakovnicka, a to 850; pouze trojciferný počet vykazuje také Benešovsko s 995 lidmi. Třetí nejnižší počet vykazuje okres Kutná Hora – a je to již nad tisíc: 1248 osob. Jednoznačně nejvíce nezaměstnaných dlouhodobě žije v kraji na Kladensku: aktuálně 4458. Již větší odstup si drží Mělnicko s 2791 lidmi a Příbramsko s 2525.

Kladensko dlouhodobě vede i středočeský žebříček míry nezaměstnanosti. Na konci června dosahovala tamní hodnota 4,26 procenta. Následují Mělnicko se 4,00 procenta a trojice okresů s téměř srovnatelnými hodnotami: Příbram 3,53 procenta, Nymburk a Kolín shodně 3,47. Dlouhodobě mimořádně nízkou nezaměstnanost nejen v rámci kraje, ale i v celorepublikovém srovnání si drží Praha-východ s podílem nezaměstnaných 1,14 procenta; pod dvěma procenty se ještě drží Praha-západ (1,49 procenta) a Benešovsko (1,62) – přičemž i jejich umístění vlastně představuje dlouhodobý trend.

Míst je hodně hlavně kolem Prahy

Mimořádné postavení má Praha-východ také z pohledu volných míst evidovaných úřady práce: nyní 11 554 (přičemž v prvních dvou měsících roku zde jejich počet dokonce převyšoval 16 tisíc). Není to kompletní součet všech pracovních příležitostí, protože nahlašovat místa, která chtějí obsadit, zaměstnavatelé nemusí – často to ale dělají s očekáváním, že právě tento krok by mohl pomoci najít pro volnou pozici vhodného kandidáta.

Velký výběr dále hlásí zvláště okresy Mladá Boleslav (9203), Mělník (6036) a Praha-západ (5876). Naopak pouze jedničkou či dvojkou začínají součty evidovaných volných míst na Rakovnicku (1206), Kutnohorsku (2241) a Benešovsku (2971). Jestliže celkově je v kraji nabízeno 58 204 pracovních pozic, čistě řečí matematiky bez zvažování dalších souvislostí by se dalo říci, že na každého evidovaného nezaměstnaného teoreticky připadá 2,45 místa.

Podíl nezaměstnaných osob (v procentech)

Okres / Region  Červen  Květen  Duben
Benešov  1,6  1,6  1,6
Beroun  3,1  3,1  3,1
Kladno  4,3 4,3 4,3
Kolín  3,5  3,5 3,7
Kutná Hora  2,6  2,6 2,9
Mělník  4,0  4,0  4,1
Mladá Boleslav 2,1 2,1  2,2
Nymburk  3,5  3,6  3,7
Praha-východ  1,1  1,1  1,1
Praha-západ  1,5 1,5  1,5
Příbram  3,5 3,6 3,7
Rakovník  2,5  2,6  2,8
Středočeský kraj  2,7  2,7 2,8
Hlavní město Praha  2,6  2,6  2,6
Česká republika  3,1  3,2  3,3


Uchazeči o zaměstnání evidovaní úřady práce

Okres / Region  Červen  Květen  Duben
Benešov  995  1009 1015
Beroun 1914 1892  1888
Kladno  4458 4497 4526
Kolín  2280  2281 2420
Kutná Hora  1248 1253  1353
Mělník 2791  2805  2857
Mladá Boleslav  1688  1719  1789
Nymburk 2229  2297 2391
Praha-východ 1374  1358 1359
Praha-západ  1420  1398  1400
Příbram  2525 2587  2668
Rakovník 850 885  959
Středočeský kraj 23 772  23 981  24 625

Volná pracovní místa evidovaná úřady práce

Okres / Region  Červen  Květen  Duben
Benešov  2971  2943  2883
Beroun  4801  4753 4777
Kladno  3254 3636  3669
Kolín 4293  4688  4484
Kutná Hora 2241  2345  2458
Mělník 6036  5878  5674
Mladá Boleslav  9203  9349  9701
Nymburk 3074  3199 3151
Praha-východ  11 554  13 174  13 621
Praha-západ 5876  5803  5568
Příbram  3695 3706  4354
Rakovník  1206 1221  1225
Středočeský kraj  58 204  60 695  61 565

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR