Ukázalo to pondělní vyhodnocení hlášení praktických lékařů a pediatrů o pacientech, jehož výsledky představila ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Lilian Rumlová. „Ve 46. kalendářním týdnu byl ve Středočeském kraji zaznamenán oproti minulému týdnu pokles celkové nemocnosti o 1,1 procenta,“ nabídla srovnání.

Konkrétně dosahovala celková nemocnost 1307 onemocnění v přepočtu na sto tisíc obyvatel, konstatovala Rumlová. Mezi jednotlivými regiony jsou však i výrazné rozdíly. Nejvyšší nemocnost byla hlášena v okrese Mělník s 1863 přepočtenými případy, a to i navzdory šestiprocentnímu poklesu. Vysoké hodnoty vykazují také Kolínsko (1789) a Nymbursko (1629), následované Benešovskem (1442), Kutnohorskem (1426) a Prahou-západ (1266). Nejnižší nemocnost vykazuje okres Rakovník, kde hygienici v uplynulém týdnu zaznamenali rekordní pokles: o 37 procent. Vyšší úbytky nemocnost mají také Mladoboleslavsko (o 22 procenta) a Berounsko (o 12 procent). Naopak nejvyšší nárůsty vykazují nebližší okolí hlavního města (Praha-západ o 20 procent, Praha-východ o 14); dále pak Benešovsko (10 procent) a Nymbursko (8). Stále platí, že nejvyšší podíl nemocných má věková skupina předškolních dětí, zatímco nejméně nemocných lze najít mezi seniory nad 65 let.

Onemocnění s klinickým obrazem chřipky, tedy s typickými chřipkovými příznaky, sice proti předchozímu týdnu mírně přibylo, nárůst je však pouze nepatrný, Celková nemocnost toho typu představuje ve Středočeském kraji dva případy na sto tisíc obyvatel, což odpovídá 0,15 procenta z celkové nemocnosti.