Na pátečním jednání středočeského krizového štábu zaznělo, že podle nejnovějších údajů je s adresou ve Středočeském kraji registrováno 17 283 uprchlíků s uděleným vízem – což by odpovídalo jednomu na naše poměry už vcelku solidnímu městu. To se záhy rozroste o další „předměstí“, jak naznačují informace Zuzany Žídkové z krajského úřadu. „Za jediný den přibylo ve Středočeském kraji přes dva tisíce držitelů víz za účelem strpění, která nyní budou automaticky převedena na víza ochrany,“ konstatovala. S tím, že krizový štáb kraje se zabýval především kritickou situací týkající se ubytovacích kapacit.

Kraj žádá o pomoc starosty obcí

Hejtmanka Petra Pecková (STAN) zdůraznila, že Ukrajinců přišlo podstatně více, než naznačují probíraná čísla. „Počet uprchlíků je násobně vyšší,“ konstatovala s tím, že region se skutečně už dostává na hranu ubytovacích kapacit. „V noci jsem požádala starosty všech 1144 středočeských obcí, aby naše krizové týmy informovali o případných hromadných ubytovacích kapacitách v jejich katastru, ať už jde o ubytovny, nebo volné budovy, které by se daly zprovoznit jako nouzové ubytování. Stejně tak jsem je vyzvala, aby nám dali informace o možných velkokapacitních lokalitách jako jsou stadiony, tělocvičny nebo jiné plochy, kde by se dalo zřizovat provizorní ubytování,“ konstatovala Pecková.

Na facebooku naznačila, že přípravy nouzového ubytování už postoupily od slov ke konkrétním činům: zmínila totiž, že Středočeský kraj v tomto směru dostává pomoc od svých partnerských regionů ležících na mapě Evropy západněji. Konkrétně jsou jimi Burgundsko-Franche-Comté ve Francii a německá spolková země Porýní-Falc. „Uvolnily finance – a my je požádali o nákup lůžek pro nouzové ubytování,“ vysvětlila Pecková, jak se zapojují přátelé z dalších zemí.

Naléhavé hledání volných postelí

Po jednání krizového štábu Žídková uvedla, že krizové týmy znovu kontaktují hotely, penziony a ubytovny s žádostí o nabídku míst podle podmínek plynoucích z vládního rozhodnutí o poskytování příspěvků: 180 korun na osobu a noc bez stravování v případě uprchlíků starších 10 let a sto korun za menší dítě. Podle hejtmančiných slov se krajský seznam krizového ubytování tohoto typu žalostně ztenčil: ze tří tisíc míst zbyla slabá desetina: 282.

„Jsme připraveni neprodleně uzavírat smlouvy o ubytování s komerčními poskytovateli, kteří budou mít volnou kapacitu a s krajem se domluví na finančním plnění. Aktuálně prověřujeme další možnosti ubytovatelů,“ konstatovala Pecková. Připomněla současně, že ideální by bylo, pokud by stát dal hejtmanům možnost uzavřít tyto smlouvy v krizovém režimu a sám hradil náklady – kraj si dlouhodobě nemůže dovolit dorovnávat ceny, které budou vyšší než státní příspěvky 180 či 100 Kč.

„Také si myslím, že by bylo vhodné dát finanční podporu ubytovatelům soukromým, protože řada z nich možnosti poskytnout bydlení má, ale obávají se, že neunesou na svých bedrech náklady na vodu nebo vytápění,“ vzkazuje Pecková členům vlády. S tím, že takové příspěvky by byly plus i pro české občany. „Pokud by podpora státu byla, bude to oboustranný benefit, který pomůže i českým občanům, kteří mají ve svém domě nebo bytě volné prostory a jsou třeba rodiče samoživitelé nebo senioři,“ vysvětlila Pecková.