První z nich, s plošnou působností od Rakovníka po Kolín, od Mladé Boleslavi po Příbram, vzniká jako krajská organizace pro destinační management, jejímž posláním je nabídnout v oblasti turismu spolupráci a propojení velkých měst s podnikatelským sektorem. Zapojila se většina bývalých okresních měst – Benešov, Beroun, Kolín, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Příbram, Rakovník – ale i Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Říčany. Podnikatelský sektor reprezentují Fórum cestovního ruchu a krajská hospodářská komora.

Menší je pak spolek zaměřený na brdskou oblast, jehož zakládajícími členy jsou vedle kraje obecně prospěšná společnost Ekologické centrum Orlov, města Příbram a Řevnice a Mikroregion Hořovicko. Společně chtějí jak připravovat turistickou nabídku, tak se starat o její propagaci. Spolek by měl pomoci i při utváření podoby komplexních služeb v oblasti cestovního ruchu, na něž brdská oblast zatím čeká – a nějaká doba byla promeškána tím, že to (alespoň při pohledu zpovzdálí) vypadalo na snahy o soupeření dvou kohoutů v jedněch Brdech. Spolek by měl umožnit společně dosáhnout toho, k čemu se chtěl každý z nich dobrat po svém.

To, že o ustavení destinačního managementu pro Brdy usilovaly od roku 2016 dvě organizace, jejichž vzájemná jednání nevedla k úspěchu, potvrdil ve středu i radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO). „Velmi mne těší, že po mnoha neúspěšných pokusech se nám podařilo najít s našimi strategickými partnery společnou cestu a pod vedením kraje byl vytvořen koncept k založení tohoto spolku, který bude vyvíjet kroky k rozvoji a koordinaci cestovního ruchu na tomto území,“ pochválil radní úsilí hejtmanství i jeho výsledek. Připomněl, že do Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko hodlá kraj vložit 600 tisíc korun. „Je to mnohem více než se dává v obdobných případech, kde se tato částka pohybuje okolo 200 tisíc korun,“ poznamenal.