Není to přitom záležitost posledních měsíců, plyne ze slov hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO). „V roce 2017 činily celkové investice do vědy a výzkumu ve Středočeském kraji 14 miliard korun; z toho tvořil 85 procent firemní sektor,“ připomněla. Středočeská výzkumná pracoviště však rozhodně nepředstavují sídla vědy, ve kterých se jen točí peníze. Hlavně se v nich „točí“ nápady a výzkumy vedoucí k výsledkům. K objevům, vynálezům a technologiím, jež ocení celý svět. Ty, které se rýsují jako nejskvělejší? Spolupráce na vývoji vesmírné sondy, která zamíří ke Slunci. Geneticky upravované myší modely, jež mohou pozitivně ovlivnit léčbu rakoviny nebo cukrovky. Dokonce nový lék, který by mohl znamenat významný zlom v boji s rakovinu prsu. Či, považte: unikátní technologie na získávání vody ze vzduchu – a to, prosím, fungující na poušti!

Další objevy i zavádění inovací a nových technologií se očekávají. A to i ve firmách, které samy vědeckými pracovišti nejsou. Napomáhat tomu má činnost SIC; spolku, který kraj založil společně s Fyzikálním ústavem AV ČR, Astronomickým ústavem AV ČR a Výzkumným ústav geodetickým, topografickým a kartografickým (přičemž loni se dalším významným členem stalo ČVUT v Praze).

Peníze na inovaci i propagaci

Novou aktivitou SIC, jehož úkolem je napomáhat na území kraje spolupráci mezi podnikatelskou a výzkumnou sférou (a cestu k hledání „lepších řešení“ otevírat rovněž obcím), je myšlenka Inovace v srdci. Co lze očekávat, naznačují už nepřehlédnutelné odkazy na stejnojmenné webové adrese, jež má zpopularizovat práci nadšených lidí snažících se hledat nové cesty: Jak zlepšit image své firmy? Jak získat peníze na vývoj firmy?

Ano, jde o upozornění na již v minulosti oblíbené dotace v rámci takzvaných inovačních a kreativních voucherů, které usnadňují propojení podnikatelů s tvůrčími pracovníky. Díky příspěvkům v rámci inovačních voucherů se firmy mohou dostat ke spolupráci s vědci, kteří připraví řešení na míru přímo pro jejich potřeby. Od roku 2016 již získalo podporu v celkové výši 9,6 milionu korun 64 firem na 76 rozmanitých projektů. S hledáním řešení jim nejčastěji pomáhali experti Českého vysokého učení technického v Praze (v 15 případech), České zemědělské univerzity v Praze (12) a Výzkumného ústavu zemědělské techniky (8). Výsledkem je třeba vyvinutí bezlepkového piva, zdokonalené čištění vyráběného konopného oleje – či třeba objev nového způsobu měření stavu mostních konstrukcí. Ukazuje se přitom, že k dosažení velkých věcí stačí i podpora ve výši 150 tisíc korun, když se podaří dát dohromady lidi se zápalem pro věc ve firmě i v laboratoři, kteří se předtím neznali…

„Za jednu z velkých výhod považuji, že inovační vouchery umožňují firmám plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace, které firma nemůže zajistit vlastními silami,“ vysvětlil ředitel SIC Vilém Růžička. S upozorněním, že aktuálně je k rozdělení v rámci inovačních voucherů připraveno pět milionů korun.

Stejnou částku nabízejí také kreativní vouchery, jež zase představují podporu pro kvalitní marketing, komunikace a design. Příspěvek lze získat třeba na spolupráci s experty při vytváření nového webu, mobilní aplikace, videoprezentace – ale třeba i pro zatraktivnění designu samotného produktu.

Manažeři mohou získat rádce

Zkušení experti mohou pomoci v práci i samotným manažerům, pokud projeví zájem. To je úkolem Programu PLATINN, pomáhajícího odhalovat skryté příležitosti k rozvoji a možnosti růstu malých a středních firem. Jejich vlastníkům může pomoci pohled zvenčí vedoucí k odhalení problémů bránících dalšímu rozvoji a naplánování potřebných změny – ať už by se měly týkat třeba úprav obchodní strategie, nebo třeba samotného fungování firmy.