K čerpání prvních 50 milionů z krajského dotačního fondu, který patří mezi starosty k nejpopulárnějším (a může se stát ještě oblíbenější, jestliže povinná minimální spoluúčast žadatele bude snížena z 20 procent nákladů projektu na 15 procent), by se žadatelé měli dostat už letos, připomněl náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN). Hlasování zastupitelů přitom v tomto případě lze považovat už spíš jen za nezbytnou formalitu – byť konečné schvalování přísluší právě jim. Dojde na to na jejich nejbližším zasedání: 25. ledna.

Předběžně je podle Michalikových slov lhůta na podávání žádostí o dotace pro letošní rok stanovena od 1. dubna do 28. června. A náměstek hejtmanky slibuje, že připravená částka nemusí být sumou konečnou. „V případě vyššího zájmu o čerpání již v letošním roce jsem připraven ve druhé polovině roku navrhnout navýšení alokace tohoto fondu,“ konstatoval Michalik.

Jestliže krajští zastupitelé program schválí (či spíše až se tak stane, protože to lze skutečně předem považovat za hotovou věc), budou na úřední desce, jež je přístupná i prostřednictvím internetu, od 15. února zveřejněny přesné podmínky podávání žádostí o dotace na rozvoj obcí do 2000 obyvatel. Základním pravidlem je, že jedna obec může v rámci platnosti programu (tedy do roku 2024) podat maximálně tři žádosti. A musí se jednat o výstavbu, rekonstrukce, modernizace či opravy veřejné infrastruktury: dopravní (ulic, chodníků), technické (staveb, vodovodů, vodojemů, kanalizace, čističek, zařízení pro nakládání s odpady, protipovodňových hrází…), občanské vybavenosti (kdy jde o stavby pro vzdělávání, zdravotní služby, kulturu, sport a podobně) nebo o zvelebení veřejných prostranství.