Tamější provoz, z dřívějška známý jako Praha Vaccines (dnes jde o Novavax CZ), firma koupila loni. Za 167 milionů dolarů jí ho prodala indická skupina Cyrus Poonawalla Group. Společnost Novavax tuto akvizici v květnu začlenila do svých struktur právě se záměrem vyrábět zde jednu z klíčových složek své očkovací látky proti onemocnění covid-19. Tu firma vyvíjí pod kódovým označením NVX-CoV2373.

V jakém množství bude k dispozici i na českém trhu, by mělo záviset zejména na výsledcích jednání s Evropskou komisí. Dřívější údaje, na něž odkázala Česká tisková kancelář (ČTK), naznačují, že právě tato vakcína by u nás mohla být k dispozici až pro 3,5 milionu lidí.

Z podpisu smlouvy se společností RP Mladá ze strany Středočeského kraje. Na snímku hejtmanka Petra Pecková a radní Věslav Michalik (vlevo) a Libor Lesák.
Za možnost opět nakládat se svými pozemky u Milovic zaplatí kraj 111 milionů

Polotovar zamíří do Německa

Konkrétně v Bohumili bude firma produkovat antigen: spike protein schopný připravit organismus na setkání s koronavirem SARS-CoV-2, takže při skutečném kontaktu už bude systém odpovědný za obranyschopnost těla vědět, jak reagovat. Tento rekombinantní povrchový S-protein pak bude odvážen do Německa, kde výsledná vakcína pro evropský trh vznikne smísením s dalšími složkami; klíčový je zesilovač imunitní reakce, který bude dodáván ze Švédska. V Německu se také budou plnit ampulky s očkovací látkou pro konečnou distribuci. Dvoudávková vakcína není náročná na podmínky při přepravě ani skladování; postačí uložení v běžné chladničce.

Z ciziny přicházejí různá čísla

Do vskutku mezinárodních aktivit spojených s přípravou nového očkovacího preparátu se zapojila i Velká Británie, kde se uskutečnily klinické testy. Vakcína vyvinutá firmou Novavax má podle informací BBC odkazujících na výsledky účinnost ochrany vyčíslenou na 89,3 procenta. I proti nové mutaci koronaviru, jež je označována jako britská, by měla chránit se spolehlivostí 85,6 procenta. Klinické testování se zde už dostalo k závěru třetí, poslední fáze – a to se zapojením 15 tisíc dobrovolníků ve věku mezi 18 a 84 roky; v seniorském věku ji ch byla více než čtvrtina (konkrétně 27 procent účastníků nad 65 let).

ČTK však upozornila i na údaje agentury AFP o výsledcích jiné studie, prováděné od září do poloviny ledna v Jihoafrické republice za účasti 4,4 tisíce dobrovolníků. Tamější odhad účinnosti přípravku hovoří o 49,4 procenta. Tyto výsledky však zřejmě ovlivňuje zapojení HIV pozitivních lidí. U vzorku těch, kteří virem způsobujícím onemocnění AIDS nakaženi nejsou, dosahovala účinnost očkování 60 procent. A to se v době testování intenzivně šířila nová, takzvaná jihoafrická varianta koronaviru.

Kůrovec napadá hlavně jehličnany.
Kůrovec řádil nejvíce v jižní části kraje. Lesníci vysadí miliony stromů

Čeká se dále na výsledky testování z USA a z Mexika. Samotné posuzování účinnosti očkovacích látek je založeno na porovnání výsledků zjišťovaných u dvou skupin dobrovolníků. Část z nich je očkována skutečnou účinnou látkou, část dostane jen placebo. Následně se zkoumá, kolik lidí z obou skupin se nakazilo. Ve zmiňované britské studii plynou první hodnocení z posouzení 62 prokázaných případů onemocnění covid-19, z nichž více než polovinu měla na svědomí nová nakažlivější mutace koronaviru. Mezi očkovanými se nakazilo jen šest lidí, zatímco v kontrolní „placebo skupině“ bylo zaznamenáno 56 případů.