K nynějším šesti středočeským fondům, pro něž aktuálně krajský úřad přijímá žádosti o dotace, přibudou čtyři další. Jejich otevření od března navrhují krajští radní zastupitelům. Jejich souhlas lze nicméně považovat spíš za formalitu.

Nejvíc peněz je na silnice

Mluvčí kraje David Šíma upřesnil, že dohromady jsou pro tyto programy vyčleněny 103 miliony korun. S dodatkem, že třeba nabídku finančních prostředků na výstavbu cyklistické infrastruktury nebo na opravy krajských silnic po pokládkách potrubí obce už znají z loňska. Naopak podpory pro poskytovatele paliativní a hospicové péče budou novinkou, připomněla hejtmanka Petra Pecková (STAN). „I lidé na konci svého života si zaslouží co nejlepší péči,“ konstatovala.

Právě s financováním této péče má pomoci humanitární fond pro oblast zdravotnictví, uvedl krajský radní Pavel Pavlík (ODS). „Máme připraveno šest milionů korun na aktivity a programy na podporu paliativní a hospicové péče a péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacientů,“ konstatoval s dodatkem, že služby budou důležité nejen pro samotné pacienty, ale také výrazně uleví jejich rodinám. Pokud zastupitelé vysloví souhlas, počítá se s otevřením fondu od 16. do 31. března.

Obce, města či sdružení mohou žádat také o díl ze dvou milionů připravených ve fondu na podporu výsadby stromů. Ten by podle slov radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jany Skopalíkové (Piráti) měl podpořit péči o vysazené stromy. Podle radní přispějí nejen k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, ale také podpoří vyrovnávání teplotních extrémů a zadržování vody. „Právě zadržování vody v krajině se zejména v posledních letech ukazuje jako extrémně důležité,“ zdůraznila radní. Předběžně se počítá s přijímáním žádostí o dotace od 1. března do konce prosince.

Podstatně vyšší připravená částka, ale kratší doba pro podávání žádostí o dotace jsou charakteristiky fondu cyklistické infrastruktury. Možnost žádat o ukousnutí z 20milionového koláče by měl kraj nabídnout od 16. března do 8. srpna. Radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) upřesňuje, že jde o peníze na výstavbu cyklostezek v koridorech páteřních regionálních tras a na cyklotrasách propojujících střední Čechy s Prahou. „Občanům chceme umožnit nejen bezpečnější a kvalitnější cesty na kole do zaměstnání či za zábavou. Cyklostezky přispívají též k rozvoji udržitelného cestovního ruchu,“ vysvětlil.

Největší balík peněz, 75 milionů, čeká ve „fondu homogenizace“ určeného pro úpravu vozovky tam, kde obec kvůli pokládce inženýrských sítí nechala rozkopat krajskou silnici. V tomto případě má krajský úřad přijímat žádosti o peníze od 30. března do 30. září.

Dvě stě milionů v šesti fondech

V současné době lze kraj žádat o peníze z šesti čerstvě otevřených dotačních fondů. Příležitost končí většinou 27. ledna; v jednom případě je lhůta o den kratší. Konkrétně se jedná o fond prevence, fond podpory dobrovolných hasičů, fond sportu a volného času, fond životního prostředí a zemědělství, humanitární fond v sociální oblasti a program pro ekologickou výchovu. Dohromady je v nich k dispozici přes 200 milionů korun.