Teď je ta pravá chvíle tuhle tradici nejen znovu připomínat, ale také na ni pěkně navázat. Nepochybuje o tom hejtmanství – a zcela čerstvě se shodli představitelé Středočeské centrály cestovního ruchu a Vinařského fondu ČR, co pro to udělat. Nově domluvená spolupráce přinese nejenom tradiční, byť intenzivnější, propagaci akcí v době vinobraní, ale také tipy na výlety navrhované speciálně pro milovníky vína a pozvánky k jednotlivým vinařům. Cílem je představit některé oblasti středních Čech jako region s bohatou vinařskou historií, ale i s významnou vinařskou současností. Právě vinařská turistika se má stát jedním velkých lákadel už v hlavní sezoně – a nikoli pouze té letošní.

„Rádi bychom turistům ukázali, že cesta za vínem může vést i do středních Čech,“ potvrzuje ředitel Středočeské centrály cestovního ruchu Jakub Kulhánek. „Vinařství je tradičně spojeno s Mělníkem nebo Kutnou Horou, ale za vinařskou turistikou se mohou vydat i do dalších vinařství a vinic, které zvou k ochutnání i poznávání. Každé z nich je něčím zvláštní a má své kouzlo,“ zdůraznil. A právě tyto podněty má zájemcům o nové zážitky zprostředkovávat nově navázaná spolupráce s Vinařským fondem – státní organizací propagující domácí vína. Její ředitel Jaroslav Machovec oceňuje, že se ve spolupráci se Středočeským krajem podařilo k dosavadním aktivitám přidat také mediální prezentaci vinařské turistiky. „Středočeským vinařům pomůže přivést další návštěvníky,“ očekává.

„Věříme, že střední Čechy mají milovníkům vína co nabídnout,“ přikyvuje Kulhánek. „V rámci kampaně jim přineseme tipy na výlety spojené s vínem, představíme vinařské stezky a oblasti nebo tipy na jednotlivá vinařství. A protože je vinaření životní filozofií každého majitele vinice, zaměříme se i na jejich příběhy pěstování vinné révy ve středních Čechách,“ shrnul nové plány. Samozřejmě nebude chybět prezentace vinobraní a vinařských akcí, které se ve středních Čechách konají.

„Ve Středočeském kraji je registrováno 31 výrobců vína a 25 pěstitelů révy vinné, kteří hospodaří na ploše 260 hektarů,“ připomněl ředitel Vinařského fondu Machovec. „Celá řada z nich má významnou část svého podnikání provázanou s cestovním ruchem, připravují programy pro turisty z celé republiky nebo svá vína a práci prezentují na nespočtu regionálních akcí a výstav, na jejichž pořádání Vinařský fond pravidelně přispívá,“ upozornil, jak do turistických konceptů zapadá jak práce vinařů, tak jeho týmu. A krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09) nepochybuje: díky spolupráci s Vinařským fondem se zvýší atraktivita středních Čech nejen pro návštěvníky z tuzemska, ale i ze zahraničí.